Wednesday, September 3, 2014

ЕНЕРГИИТЕ на РАДОСТТА, на ЛЮБОВТА, на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА


Тълкувание за житния кръг от 8 юли 2014 в Tetbury Lane, близо до Charlton, Wiltshire, Англия
Множество снимки и видео от този житен кръг могат да се видят тук:

http://www.cropcircleconnector.com/2014/tetbury/tetbury2014a.html
Снимка

Тълкувание по календара на маите Цолкин (който според маите е Галактически модул, нарича се още и Хармонична матрица)
Целият Галактически модул Цолкин обхваща общо 260 дни (260 Кина) и е разделен на 5 Замъка по 52 дни.
Всеки един замък от 52 дни е разделен на 4 Вълни по 13 дена, от Тон 1 до Тон 13.
Всеки ден по календара Цолкин има Слънчев печат и Тон на Творението.
Слънчевите печати са общо 20, а Тоновете са общо 13.
Всеки Слънчев печат има цвят. Цветовете са общо 4.
Значение на цветовете в наименованията на Слънчевите печати и връзката им с 4-те Посоки и 4-те Елемента:

Червен цвят - ИЗТОК - Започване - елемент ЗЕМЯ
Бял цвят - СЕВЕР - Изчистване - елемент ВЪЗДУХ
Син цвят - ЗАПАД - Трансформация - елемент ВОДА
Жълт цвят - ЮГ - Съзряване - елемент ОГЪН
Във всеки един от петте Замъка се изпълнява програмата на един от Жълтите Слънчеви печати, по следния "план" - тук е посочен замъкът и програмата на кой Жълт печат се изпълнява в него:
Червен замък (Кин 1 до Кин 52): Жълто Семе (Слънчев печат № 4)
Бял замък (Кин 53 до Кин 104): Жълт Воин (Слънчев печат № 16)
Син замък (Кин 105 до Кин 156): Жълта Звезда (Слънчев печат № 8)
Жълт замък (Кин 157 до Кин 209): Жълто Слънце (Слънчев печат № 20)
Централен Зелен замък (Кин 209 до Кин 260): Жълт Човек (Слънчев печат № 12)
По календара на маите Цолкин, 8 юли 2014 е ден със Слънчев печат "СИНЯ МАЙМУНА" и с Тон 4, Кин 251.
8 юли 2014 г. е четвъртият ден от Вълната на "ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА". Тази Вълна е от 5 до 17 юли 2014 г. включително.
Тази вълна е и последна, 4-та вълна от Централния Зелен замък на Вълшебството и същевременно е последната, 20-та вълна от този Галактически оборот на Цолкин.
Централният Зелен замък на Вълшебството изразява програмата на Жълтия Човек. В Зеления замък, който се намира в центъра на Матрицата на Времето, Жълтият Човек се синхронизира чрез силите на Вълшебството и сам се преобразува, благодарение на Синхронния ред на Вселенското Време.
На пиктограмата са изобразени символично с фигури или чрез числа следните енергии:
1) Енергиите на Вълната на Жълтата Звезда:
ЖЪЛТА ЗВЕЗДА - Творчество, Изисканост, Изкуство - Слънчев печат № 8
СИНЯ МАЙМУНА - Игра, Магия, Илюзия - Поддържаща енергия на Жълтата Звезда

БЯЛО ОГЛЕДАЛО
- Отражение, Безкрайност, Медитация - Балансираща енергия на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА
ЧЕРВЕН НЕБЕСЕН ПЪТЕШЕСТВЕНИК - Изследване, Пробуденост, Пророчество - Слънчев печат № 13 - Окултен Учител на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА

2) Енергии на деня на Синята Маймуна с Тон 4, Кин 251:

СИНЯ МАЙМУНА
- Игра, Магия, Илюзия
БЯЛО КУЧЕ - Любов, Сърце, Преданост - Окултен Учител на СИНЯТА МАЙМУНА
3) ЖЪЛТ ЧОВЕК - Свободна воля, Влияние, Мъдрост - Слънчев печат № 12

 
В Централния Зелен замък на Вълшебството основната програма е развитието на ЖЪЛТИЯ ЧОВЕК.
4)  ЖЪЛТО СЕМЕ - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж - Слънчев печат № 4
В края на Централния Зелен замък, от Жълтия Човек се "поражда"  Жълтото Семе.

8 юли 2014 е ден с Тон 4. Тон 4 е Самосъществуващият Тон на Формата.
Ето част от "функциите" на Тон 4:
Създаване на елементите Огън, Вода, Въздух и Земя.
Изражението на Духа влиза в Творението. П
оявяват се цялостни форми.
Сънастройка
с 4-те посоки: Изток, Север, Запад и Юг.
Енергията, която е в 4-ти Тон, формира структурата на Вълната, а също така показва крайната цел на Вълната.
И на пиктограмата е представена структурата на Вълната на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА, а също така е изобразена и крайната цел!
На пиктограмата са изобразени три "ЛЪЧА" от по 4 триъгълничета.
Всеки ЛЪЧ от четири триъгълничета символизира ТОН 4, който от своя страна символизира 4-те Елемента (Земя, Въздух, Вода и Огън) и 4-те посоки (Изток, Север, Запад и Юг)
Освен това всеки един Лъч с четворка триъгълничета символизира Слънчев печат № 4 - ЖЪЛТО СЕМЕ.
Трите ЛЪЧА, с по 4 триъгълничета всеки, съдържат общо 12 триъгълничета.
Тези 12 триъгълничета символизират Слънчев печат № 12 - ЖЪЛТ ЧОВЕК.
Всяко едно от тези триъгълничета е разделено на две части, така че всеки Лъч има по 8 по-малки триъгълничета.
Една осмица триъгълничета символизира Слънчев печат № 8 - ЖЪЛТА ЗВЕЗДА.

Снимка на Maya Todorova.


В центъра на пиктограмата виждаме лице на МАЙМУНКА ;-)!
СИНЯ МАЙМУНА е енергията на деня и Поддържащата енергия на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА.
Първият кръг в центъра на пиктограмата изобразява лицето на Маймунката.
Триъгълникът в самия център на пиктограмата е "носът" на Маймунката.
Двете триъгълничета вляво и вдясно над "носа" са "очите" на Маймунката.
Триъгълничето под "носа" е "усмивката" на Маймунката.
Като въртим пиктограмата, всяко едно от тези триъгълничета (двете "очи" и "усмивката") може да е и "око" и "усмивка".
Очите и Усмивката на Маймунката излъчват Радост!
Ако към лицето на Маймунката прибавим и следващите две триъгълничета след "двете очи", ще получим лице на КУЧЕ с две "ушички".
СИНЯТА МАЙМУНА - Енергията на Радостта, Веселието, Играта - и БЯЛОТО КУЧЕ - Енергията на Любовта, взаимно са си Окултни Учители, те са много тясно свързани.
БЯЛОТО ОГЛЕДАЛО е основата на пиктограмата.
(Огледалото означава Отражение, Безкрайност...)
Но Маймуната, в типичния си стил на Илюзионист, е "счупила" Огледалото така, че се е получил този "ефект на Огледалото" (или Огледален Калейдоскоп) и Усмивката на Маймунката и Радостта в очите й се отразяват многократно и 
изпълват всяко едно ЖЪЛТО СЕМЕ и ЖЪЛТИЯ ЧОВЕК !
МАЙМУНАТА като Илюзионист сменя "маската" на лицето си и сега това е лицето на КУЧЕТО, с "ушички".
БЯЛОТО КУЧЕ е Енергията на Любовта - Любов, Сърце, Преданост.
Очите и Усмивката на КУЧЕТО излъчват много-много Любов, която извира от Сърцето му.
Доброто ОГЛЕДАЛО веднага отразява това  многократно и всичките 12 триъгълничета, т.е. ЧОВЕКЪТ и всички ЖЪЛТИ СЕМЕНА се изпълват с Енергията на Любовта !!
Енергията на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА - Творчество, Красота, Хармония, Изкуство - също съвсем буквално изпълва всяко едно ЖЪЛТО СЕМЕ и ЖЪЛТИЯ ЧОВЕК.
Всеки Лъч от 4 триъгълничета символизира едно ЖЪЛТО СЕМЕ (Слънчев печат № 4).
Всяко едно от тези триъгълничета е разделено на две части, така че в един Лъч вече има 8 по-малки триъгълничета и така той символизира енергията Жълта Звезда. По този начин виждаме, че енергията на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА изпълва всяко едно ЖЪЛТО СЕМЕ.
Понеже трите Лъча взети заедно с техните общо 12 триъгълничета символизират ЖЪЛТИЯ ЧОВЕК, виждаме, че енергията на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА изпълва и ЖЪЛТИЯ ЧОВЕК! Точно това е и целта на Вълната на Жълтата Звезда!
Начинът, по който на пиктограмата математически - числено и геометрично - е показано НЕВЕРОЯТНО НАГЛЕДНО как енергията на Вълната на Жълтата звезда изпълва Жълтия човек и Жълтото семе, е просто ИЗУМИТЕЛЕН!!!
Триъгълникът в самия център на пиктограмата, който е разделен на 3 части, символизира Триединството в неговите различни форми:
Богинята-Майка, Богът-Баща и Божественото Дете
Физическо тяло, Дух и Душа
Ако съберем 12-те триъгълничета от 3-те лъча, и прибавим триъгълника в центъра на пиктограмата, получаваме 13 триъгълника.
Числото 13 символизира 13-я Слънчев печат "Червен Небесен пътешественик", който е Окултен Учител на ЖЪЛТАТА ЗВЕЗДА.
НЕБЕСНИЯТ ПЪТЕШЕСТВЕНИК е Изследовател. Той е вечният пътешественик, чиито съюзници са четирите посоки. Свързвайки Небето и Земята посредством самия себе си, той е канал за Космическото, изразено на Земята. Небесният Пътешественик непрестанно изследва, търси, стреми се към разширяване на хоризонтите.

Той не търпи рамки и ограничения, на него му трябва простор за неговите мечти. Тук той разчупва строгите геометрични фигури - големия тъмен кръг, триъгълника в този кръг и вътрешния кръг в триъгълника. Той се стреми към Небето, към простора.
Този стремеж е предаден в трите лъча с по 4 триъгълничета - в тях се чувства този стремеж навън, към Необятното.
Една такава четворка триъгълничета символизира едно Жълто семе.
Жълтите семена тук са като птици, които стремително летят навън, към Новото, Неизследваното, окрилени и вдъхновени от енергиите на Вълната на Жълтата Звезда ;-).
Те напускат тази последна вълна и този последен замък на Цолкин, за да заселят Червения замък (първия замък) на новия Цолкин.
Най-сърдечно благодаря на Steve Alexander за великолепната снимка!!

Мая Тодорова
Източници за календара на маите Цолкин:

Photo credit: Steve Alexander

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони