Wednesday, September 10, 2014

ЖЪЛТОТО СЕМЕ ГРЕЕ КАТО СЛЪНЦЕ ! Тълкувание за житния кръг от 15 юли 2014 в Англия

Този житен кръг бе открит на 15 юли 2014 г. в Macmillan Way, близо до Rodmarton, Gloucestershire, Англия.
Повече снимки могат да се видят тук:

Житният кръг е открит на 15 юли 2014 - 2 дена преди края на поредния Галактически модул Цолкин, който включва 260 дни и завърши на 17 юли 2014.
На 24 юли 2014 пък завърши Годината на Жълтото Галактическо Семе, която започна на 26 юли 2013 г.
Житният кръг е посветен на този пореден Галактическия модул Цолкин, който изцяло премина в Годината на Жълтото Галактическо Семе.
Пиктограмата представлява символично Галактическия модул Цолкин с неговите 20 Вълни.
В центъра на пиктограмата е изобразено Жълтото Семе.
В края на Цолкин и на Галактическата година Жълтото Семе е разцъфнало като красиво цвете!
Слънчевият печат "Жълто Семе" означава:
Осъзнаване, Целеустременост, ЦЪФТЕЖ
Всяко листенце от "венеца" на това красиво цвете представлява една Вълна от 13 дни, през които получаваме различни енергии за развитие на нашето Съзнание.
Всеки един от нас е едно Семе, "посято" тук на Земята, за да развива Съзнанието си. И развивайки себе си, всеки един от нас по този начин допринася за развитието на Глобалното Съзнание.
Жълтото Семе, след като е приемало съзнателно в продължение на 260 дни енергиите от всичките 20 Вълни, е повишило Съзнанието си и разцъфва като красиво ЦВЕТЕ.

Снимка на Maya Todorova.

На пиктограмата цветето прилича на Слънчоглед, на английски SUN-FLOWER, т.е. ЦВЕТЕ-СЛЪНЦЕ !!

ЖЪЛТОТО СЛЪНЦЕ
е последният, 20-ти Слънчев печат, означава "Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот" и символизира последния етап от развитието на съзнанието на човека на Земята.
Жълтото Семе е изобразено като ЦВЕТЕ-СЛЪНЦЕ, грее като СЛЪНЦЕ!!
То е направило още една голяма стъпка по пътя на Просветлението и Възнесението.
Може би не е случайно, че създателите на житния кръг са избрали да изобразят Жълтото Семе като Слънчоглед (Цвете-Слънце). Същата символика е избрана за Синхронометъра (календара) за Годината на Жълтото Галактическо Семе, публикуван през юли 2013 г. на сайта www.lawoftime.org :
 Снимка на Maya Todorova.

На пиктограмата е показано и как Жълтото Семе вече напуска този Галактически модул Цолкин. Предстои му да влезе в новия Цолкин, който започва три дни по-късно.
И сега малко по-подробно за 20-те Вълни в календара Цолкин, които са изобразени на житния кръг.
Ето как изглежда Галактическият модул Цолкин:
Всеки ден в календара Цолкин има Слънчев печат и Тон на Творението.

Слънчевите печати са общо 20
- колкото са пръстите на ръцете и на краката.
На фигурата 20-те Слънчеви печата са изобразени с техните символи в първата колонка най-отляво.

Тоновете на Творението са общо 13.
Комбинацията от Слънчев печат и Тон се нарича Кин.
В случая един Кин е един ден от календара Цолкин.
Комбинациите от 20 Слънчеви печата и 13 Тона на Творението са общо 260:
20 х 13 = 260.
Така че Цолкин включва 260 Кина (260 дни).
Първият ден от Цолкин е ден със Слънчев печат "Червен Дракон"  и Тон 1. Това е Кин 1.
Следва Кин 2 - ден със Слънчев печат № 2 и Тон 2.
И така до Кин 13  - ден със Слънчев печат № 13 и Тон 13.
Кин 14 е Слънчев печат № 14 и Тон 1 и т.н.
Всеки Слънчев печат си има своя Вълна от 13 дни, от Тон 1 до Тон 13.
Слънчевите печати са общо 20, така че в Цолкин има 20 Вълни.
Първият ден на Цолкин - с Кин 1 - започва със Слънчев печат № 1 - Червен Дракон - и с Тон 1.
Започва Вълната на Червения Дракон. Тя продължава 13 дни - от Тон 1 до Тон 13, или в случая от Кин 1 до Кин 13.
 14-ят ден е ден със Слънчев печат № 14 - Бял Вълшебник - и Тон 1. Започва Вълната на Белия Вълшебник. Тя продължава 13 дни, от Тон 1 до Тон 13, от Кин 14 до Кин 26.
 27-ят ден е ден със Слънчев печат "Синя Ръка" и Тон 1. Започва Вълната на Синята Ръка. Тя продължава 13 дни, от Кин 27 до Кин 39.
И така нататък, 20 Вълни по 13 дни или общо 260 дни.
Пример за една Вълна:
В първия ден на Цолкин (Кин 1) започва 13-дневната Вълна на Червения Дракон. През тези 13 дни получаваме "комплект" от енергии на Вълната.
Този "комплект" включва следните енергии:
Основна енергия на Вълната: Червен Дракон
Поддържаща енергия: Бяло Огледало
Балансираща/Предизвикваща енергия: Синя Маймуна
Окултен Учител: Жълто Слънце
Ето как изглежда Вълната на Червения Дракон:Снимка на Maya Todorova.

По време на Вълната всеки ден получаваме и "комплект" Енергии на Деня. Например, във Вълната на Дракона:
1-я ден получаваме комплект енергии, свързани със Слънчевия печат "Червен Дракон".
2-я ден получаваме и комплекта енергии, свързани със Слънчев печат № 2 "Бял Вятър":
- Бял Вятър - Основна енергия за деня
- Бял Вълшебник - Водеща енергия на Белия Вятър с Тон 2
- Червена Земя - Поддържаща енергия на Белия Вятър
- Жълт Човек - Балансираща/Предизвикваща енергия на Белия Вятър
- Синя Буря - Окултен Учител на Белия Вятър
И така до края на Вълната всеки ден получаваме такъв "комплект" от Енергиите на съответния ден.
Освен това получаваме и енергиите на Тона на Деня.
Всеки Слънчев печат има цвят. Цветовете са общо 4.
Значение на цветовете в наименованията на Слънчевите печати и връзката им с 4-те Посоки и 4-те Елемента:

Червен цвят - ИЗТОК - Започване - елемент ЗЕМЯ
Бял цвят - СЕВЕР - Изчистване - елемент ВЪЗДУХ
Син цвят - ЗАПАД - Трансформация - елемент ВОДА
Жълт цвят - ЮГ - Съзряване - елемент ОГЪН

Ето списък на 20-те Слънчеви печата и тяхното основно значение и действие:
1. Червен Дракон - Раждане, Хранене, Битие, Памет
2. Бял Вятър - Дух, Дишане, Връзки, Комуникация
3.  Синя Нощ - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие
4.  Жълто семе - Осъзнаване, Целеустременост, Цъфтеж
5.  Червена змия - Жизнена сила, Жизнена устойчивост, Инстинкт, Сексуалност
6.  Бял Съединител на световете - Смърт, Изравняване, Благоприятна възможност
7.  Синя Ръка - Знание, Действие, Изцеление
8.  Жълта Звезда - Хармония, Изящество, Изкуство
9.  Червена Луна - Изчистване, Поток, Вселенска вода
10.  Бяло Куче - Любов, Сърце, Преданост
11.  Синя маймуна - Игра, Магия, Илюзия
12.  Жълт Човек - Свободна воля, Влияние, Мъдрост
13. Червен Небесен пътешественик - Изследване, Пробуденост, Пророчество
14. Бял Вълшебник - Извънвремие, Възприемчивост, Вълшебство
15. Син Орел - Творчество, Виждане, Разум
16. Жълт Воин - Изследване, Интелект, Безстрашие
17.  Червена Земя - Еволюция, Навигация, Синхронност
18. Бяло Огледало - Отражение, Безкрайност, Медитация
19. Синя Буря - Активация, Катализация, Енергия, Самопораждане
20.  Жълто Слънце - Просветление, Възнесение, Вселенски огън, Живот

И така, всеки от тези 20 Слънчеви печата има своя Вълна. В Цолкин 20-те Вълни са групирани в 5 Замъка по 4 Вълни. Ето как изглеждат тези 5 Замъка:
20-те Вълни се редуват в 5-те Замъка както следва:
ЧЕРВЕН ЗАМЪК - от Кин 1 до Кин 52:
1. Вълна на Червения Дракон
2. Вълна на Белия Вълшебник
3. Вълна на Синята Ръка
4. Вълна на Жълтото Слънце

БЯЛ ЗАМЪК - от Кин 53 до Кин 104:
5. Вълна на Червения Небесен пътешественик
6. Вълна на Белия Съединител на световете
7. Вълна на Синята Буря
8. Вълна на Жълтия Човек

СИН ЗАМЪК - от Кин 105 до Кин 156:
9. Вълна на Червената змия
10. Вълна на Бялото огледало
11. Вълна на Синята маймуна
12. Вълна на Жълтото семе

ЖЪЛТ ЗАМЪК - от Кин 157 до Кин 208:
13. Вълна на Червената Земя
14. Вълна на Бялото Куче
15. Вълна на Синята Нощ
16. Вълна на Жълтия Воин

ЦЕНТРАЛЕН ЗЕЛЕН ЗАМЪК - от Кин 209 до Кин 260:
17. Вълна на Червената Луна
18. Вълна на Белия Вятър
19. Вълна на Синия Орел
20. Вълна на Жълтата Звезда
С Галактическия модул Цолкин ние попадаме в нов свят на Времето.
Той ни помага да превърнем материалистичната тримерност на пространството в четиримерност на Галактическото Време и да се осъзнаем като част от Планетарния разум, като представители на Галактическата Цивилизация, пътешестващи на Кораба на Времето "Земя", да продължим процеса на Планетарната Еволюция и на Вселенското Просветление.
Ето една по-подробна статия за Галактическия модул Цолкин:

Мая Тодорова

Източници за календара на маите Цолкин:

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони