Monday, April 30, 2012

Как да получите достъп до личния ви източник на СЪЗДАТЕЛЯ НА СВЕТЛИНАТААрхангел Михаил чрез Ронна ХерманВъзлюбени майстори, изключително полезно начинание и невероятно приключение е да посетите древните свещени места по целия свят, но най-мощният източник на Белия Лъч на Съзнанието на Създателя на Светлината е в рамките на камерата на собственото ни Свещено Сърце.

Като преминавате ограниченията на трето/четвърто измерения към по-високи нива на съзнание, полетата на вашите човешки аури ще започнат още веднъж по-силно да горят с лъчиста, пречистена Светлина. Много от вас се справят невероятно добре по пътя ви за постигане на сиянието на Висшия ПРОСВЕТЕН Майстор. Когато Свещената Любов е налице, всичко е в хармония.

Налице е известно объркване по отношение на това, кое ние наричаме камерата на вашето Свещено Сърце или Храмът на Свещеното Сърце. Свещеното Сърце, вашата Душата и вашата Диамантена Основна Божествена клетка се намират в Същината на етеричният ви Творец.

Местоположението на този вътрешен храм на Светлината може да варира леко в зависимост от физическата структура на човека. То е разположено в центъра на човешкото тяло, малко по-вдясно от физическото сърце и по-близо към гърба, в близост на гръбначния стълб. То определя етеричният Прът на Силата, която се издига от коренната ви чакра до коронната чакра, където се свързва с Извора на колоната на Светлината, понякога наречена Сребърна Нишка. Не забравяйте, че свещеният ум и свещеният огън на Върховния Създател пребивава във всички форми, материални или не. Бихте попитали: „ Каква е разликата между Безусловната Любов и Свещената Любов?”

В рамките на всички нива на съзнанието е приета гама от вибрационните модели на честотата, която ще изпитате, или степента на дуалността, която е проектирана за този етап на развитие.

Ние наричаме това СПЕКТЪР НА СВЕТЛИНАТА И СЕНКИТЕ, който има балансиран обхват на честота преминавайки през центъра. Вибрационните честоти се увеличават с всяко по-високо и по-висше триизмерно ниво, което постигате.

Съществува широк спектър от честоти, които са създадени специално за менталното тяло, както и друг вид честоти, които са за емоционалното тяло, още по-рафиниран диапазон за етерното тяло, които трябва да бъдат постигнати преди да можете да преминете към следващото по-високо нива. Когато се придвижите в по-рафинирано, с по-висока честота вибрационно ниво, един фрагмент от вашия Висш Аз, също се настройва до това ниво, като също така се настройва и към честотата на вашата Звезда на Душата вътре във вас.

По-висшият Аз, който е бил вашето СвръхСъзнание, внасящо Светлината във вас през последната фаза на вашия опит, ще се премести в камерата на Свещеното Сърце и ще се слее с вашата Душа.

Когато ние ви казваме: „ Трябва да се стремите към Безусловна Любов спрямо хората около вас”, имаме предвид най-високите честоти на любовта, достижими до това ниво на себеизразяване.

Честотата на любовта ще се увеличи пъти в сила и съвършенство с всяко по-изтънчено ниво на самосъзнание, което постигате. Не забравяйте, че често сме ви казвали, „ Чисто съвършенство е възможно само в рамките на същността на Върховния Създател.” Всяка личност, фрагмент от Божествената Искра, от най-голямата до най-малката ще формира и проектира вибрационни модели, които са по-малко или повече абсолютна чистота и съвършенство.

Вашата цел е да се интегрирате към най-високите модели честота, постижими при всяко ниво на съзнание. Когато се включи и изворът на СВЕЩЕНАТА ЛЮБОВ в семето Атом на Свещената Основа на Сърцето ви, вие вече без съмнение ще знаете, че Творението на вашите Божествени Модели са в самите вас.

Вашето Свещено Сърце съдържа ценен Атом на Божествената Любов от Богинята, така че Свещената Любов на нашата Божествена Майка винаги е вътре в нас, докато дълбоко в Душата ни е Диамантената Основна Божествена клетка, съдържаща Белият Лъч на Съзнанието на Създателя, така че Божествената Воля и всички останали качества, добродетели и атрибути на нашия Господ-Баща, които са достъпни до вас.

Истинска радост и преклонение извират от Свещеното Сърце и Дущата, където се съсредоточава Единството. От човешка гледна точка, трудно може да си представим, че Свещеното Сърце, Диамантената Основна Божествена клетка и вашата Душа са съществена част от истинската ви същност.

Когато се фокусирате върху Свещеното Сърце, то ще заеме доминираща позиция, когато се фокусирате върху Диамантената Основна Божествена клетка, на преден план ще излезе нейното величие и сила, а когато се опитвате да се свържете с душата си, тя ще стане пламтяща Светлина на Съзидателната Любов във вашия център на слънчевата енергия.

Така че, моля ви, уважаеми сърца, не се опитвайте да раздробявате компонентите на вашата същност, защото те представляват едно единно цяло.

Важно е, вие да уточните максималното количество на Постоянните Частици на Съзидателната Любов във физическото си тяло, така че Свещеният Огън на Сътворението да може да бъде възпламенено от чистите ви намерения, така че след това да можете да предавате този прекрасен подарък на света.

Освен това, вие бихте могли да разсъждавате и върху това: кога е бил последният път, когато се опитахте да изпитате изисканото чувство на Свещената Любов чрез обръщане към себе си, към светостта на вашето Божествено Сърце?

Изпращайте любов към вашите Богиня -Майка/Баща Бог на вътрешно ниво и усетете слънчевия си енергиен център как се изпълва от най-дълбокото чувство на любов, което някога сте изпитвали. Обърнете се към себе си, любими, където вашите Божествени Родители ви очакват.

В Действителност, това е Свещената Любов на нашите Божествени Баща/Майка, които активират/запалват твърдите частици на Божествената Любов, които вие изваждате от Реката на Живота.Сега вече вие сте наясно, че притежавате вътрешно измерими нива в структурата на мозъка, които са настроени на честотата на вашия вътрешен триизмерен свят.

Когато увеличавате честотата на вашите модели, наречени Песента на Душата, вие постепенно получавате достъп до по-високи нива на честоти в рамките на структурата на вашия Свещен Мозък, както и в други външни триизмерни светове на космоса.

Всички спомени на болка, страдание, както и отрицателните спомени, съхранявани в рамките на структурата на мозъка ви, постепенно ще бъдат преобразувани в Светлинно вещество от висока честота.

В следствие на това вече няма да си спомняте по-голямата част от негативните аспекти на вашето пътуване, ще си спомняте само вашите успехи и радост, както и удовлетворението ви, получени по времето на вашите приключения през Под-Вселената.

Важно е да разберете тази концепция, а именно че сте възходяща спирала, обаче в момента сте в процес на връщане през миналото, лекуване на негативното, небалансираните енергии и спомени докато пътувате в по-висшите измерения на бъдещето.

Пътуването ви към Възнесението е по-скоро вътрешно пътуване нагоре и напред през многото сфери на физическия свят. Като Духовно/Човешко същество вие се учите да правите отговорни избори, защото както вече сте наясно, вашите мисли, чувства и думи са градивни елементи на вашата бъдеща реалност.

Миг след миг, вие създавате лична реалност, която ще изпитате в следващите дни и години напред. Един отговорен човек винаги взима под внимание последиците от своите действия.

За да създадем един свят на равновесие, мир и хармония, трябва да се научите да изразходвате ресурсите си от Космическа енергия, с целенасочено намерение и фокусиран детайл, който винаги е насочен към най-благоприятни резултати. Когато егоистично се поддавате на желанията си, вие лесно бихте могли да станете жертва на обстоятелствата и тези около вас, винаги ще търсите утвърждаване на самоуважението ви чрез външния ви свят и други хора.

Постиженията, благосъстоянието и статуса са измервания в трето/четвърто измерение, обаче истинското чувство за собствено достойнство идва от вътре, като отворите вашето Свещено Сърце и Свещен Ум на Божествената Любов/мъдрост/сила на волята, които всички чувстващи същества са получили от нашия Баща/Майка Бог.

Любовта е центробежна сила, която създава хармония. Омразата и страха разделят, разпръсват и рушат хармоничния резонанс около вас.

Придобиването на духовна мъдрост и разбиране на вселенските закони на Сътворението, ще ви освободи от робството на страха и суеверието.

Трябва да сте готови да посрещнете своите несъвършенства и да имате смелостта да ги промените или мъдростта да ги приемете.

Това става възможно само когато осъзнаете същността на егото си и своите прекомерни желания и изкривените ви общи представи и станете готови да започнете процеса на завръщане към цялото.

Какво култивирате – силните страни и качества на душата си или желаете вашите слаби страни на вашето его? Много от вас, Звездни Семена, които сте съдействали по Пътя за подобряване на този времеви участък, израстват по време на драма, хаос и страдание в света, дори и да не сте пряко замесени.

Вашето Божествено Недоволство сега може да предизвика силно желание за избягване на отговорностите ви, отлагане на задачите, което не е било присъщо за вас преди, но сега те изглеждат толкова безмислени и не осигуряват чувство за постижение.

Трудно спечелените ценни вещи вече са се превърнали по-скоро в бреме, вместо в удоволствие. Това също е част от процеса на Възнесението, любими.

Понятието „ ходене между два свята” със сигурност е приложимо за много от вас в настоящия момент. Вие се освобождавате от много остарели концепции и дори драстично променяте начина си на живот, но това не трябва да включва пренебрегването на отговорностите.

Вие се стремите да се съсредоточите върху доброто, положителните аспекти на всяка една ситуация, лице или обстоятелство. Можете също така да се научите да излъчвате любов и хармония, независимо дали сте с група от духовни братя и сестри, които изпъкват с безусловна любов и радост, или сте в ситуация, където са налице страх, отхвърляне, ревност или борби за власт. Лесно е да покажете или запазите чертите на Майстор, докато седите на върха на планината на спокойствието на природата. Освен това е много трудно да се поддържа чувството на ведрина, както и да контролирате ежедневните ситуации на живота.

Онези, които ви причиняват дискомфорт и противоречие са вашите най-добри учители. Те отразяват към вас всичко, от което се нуждаете, за да се излекувате в дълбочина и да се освободите. Когато започнете да променяте вашите възприятия и да излъчвате Любов/Светлина във всички ситуации, хората около вас, бавно ще започнат да се променят или постепенно ще се оттеглят от живота ви. Вие ще сте научили уроците, които са ви били предложени, поради което те вече няма да имат влияние върху вашата реалност.

Въпреки че сега сте подложени на изключително голям баланс, навсякъде около вас, лечебните/хармоничните възможности в момента са от много по-голям личен характер. Толкова много от вас изпитват телесно изтощение, странни симптоми и заболявания, които варират от леки нарушения до внезапни хронични или други състояния.

Сега нивото на сетивата и нивото на опитност на вашата Свръхдуша са готови за всеки един етап на трансформацията.

Тези условия са били и не са създадени като наказание, а като нещо, което определено е било или е необходимо, за да изчистите дълбоките несъвършенства, които сте запазили докато сте се развивали по пътя ви към следващото ниво или състояние на съществуване.

Леки произшествия, внезапни хронични заболявания, трудни за лекуване, треска, натрупвания и т.н. изглежда са избуяли сред „ пробуждащите се майстори на света”.

Затова ние представяме на вниманието ви един прекрасен лечебен метод, който ви очаква да се възползвате от него в тези времена на стрес и драматична промяна. Ето това е причината, поради която насърчаваме нашия посланик за съставяне на книга, която да очертае някои от най-основните симптоми на Възнесението, така че да имате по-добро разбиране по отношение на радикалните промени, които се провеждат вътрешно, заедно с още по-очевидните външни промени, настъпващи в света.

Възлюбени носители на Светлината, тези от вас, които спечелиха правото си отново да се определят като Съ-творци на един величествен свят, който пристига, трябва да са наясно, че от друга страна, тестовете и изпитанията сега са подаръци, добродетели, качества и атрибути, които ще доставят всичко, което е необходимо, за да станете Майстори на Живата Светлина.

Ние, вашите братя и сестри от по-висшите измерения, ви очакваме. Вие ни липсвате изключително силно.

Блясъка на нашия Баща/Майка Бог грее върху вас, сега и завинаги. Вие сте обичани от все сърце, Аз Съм Архангел Михаил.


Channel: Ronna Herma

Website:

http://lightworkers.org/channeling/157839/accessing-your-personal-source-creator-light-archangel-michael-through-ronna-herma
 
Translator: CAP

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони