Saturday, August 8, 2015

Bulgarian -- Чрез нашите Мечти творим желания свят на Красота и Хармония

Чрез нашите Мечти творим желания свят на Красота и Хармония


Този житен кръг е открит на 4 август 2015 г. в Etchilhampton, Devizes, Wiltshire, Англия.


Повече снимки могат да се видят тук:


http://cropcirclesdatabase.com/20150804UKwd


http://temporarytemples.co.uk/project/etchilhampton-wiltshire-4th-august-2015

По календара на маите, 4 август 2015 г. е ден от Синия замък, в който усвояваме енергията “Жълта звезда” – Творчество, Изисканост, Изкуство, Красота, Хармония. Синият замък започна на 17 юли и продължава до 6 септември 2015 г. И на пиктограмата виждаме изобразена 8-лъчна звезда, символизираща Слънчевия печат “Жълта Звезда” – Слънчев печат № 8.


В самия център на житния кръг виждаме 7 житни снопчета, разположени в кръг, и в центъра на този кръг има още едно снопче. Според мен 7-те снопчета символизират 7-я стълб от календара Цолкин, а снопчето в центъра символизира Източника. Хармоничният модул Цолкин обхваща 260 дни, разделени на 13 колони (13 стълба) по 20 дни. Житният кръг е създаден в ден от 7-я стълб на Цолкин, наречен Централен Мистичен стълб, който започна на 2 август и продължава до 21 август 2015 г.Централният Мистичен стълб е енергийният център на Цолкин. 
Тук енергиите достигат най-високите си нива. 7-ят стълб съответства на Тон 7 – Резонансният Тон на Сънастройката.

Счита се, че в дните от Мистичния стълб имаме директна връзка с Източника. Това са дни за мистично синхронизиране, дни за резонансна сънастройка с Източника. В тези дни Източникът ни насища с най-чиста енергия, която изпълва всичките ни тела. Имаме възможност да получим висши преобразуващи, творящи енергии.

Цялата картина на житния кръг изобразява енергии, вибрации, резонанс.  Сякаш цялото пространство е изпълнено с вибрации.


Вътре в ъглите на 8-лъчната звезда виждаме изобразени "вихри". По този начин са изобразени много силни енергии, резонанс.

4 август 2015 е ден с Тон 6 – Ритмичният Тон на Равенството. Ден, в който имаме възможност да се балансираме, да постигнем динамичен баланс, т.е. относителен баланс в постоянно и динамично променящите се външни условия. Този динамичен баланс символично е изобразен с квадрат в кръг. Квадратът е «здрав фундамент» с 4 опорни точки, който ни дава усещането за една условно стабилна «опора», за устойчивост, за фундамент. А външният кръг изобразява външната постоянно променяща се среда. Тон 6 ни дава възможност да се стабилизираме, да си създадем усещане за «опора» в този динамичен свят, където всичко постоянно се променя.


4 август 2015 е ден от Синия замък на Трансформацията - много динамичен период на интензивни преобразования. На пиктограмата се чувства динамиката: всичко вибрира, всичко трепти. Структурите, които са били изчистени в предходния Бял замък, сега се променят вътрешно. Клетки, физически тела, енергийни тела и пр. се променят, трансформират се в кристални структури, които могат да абсорбират и задържат повече светлина.


4 август 2015 е ден със Слънчев печат «Синя Нощ» - Сънища, Мечти, Интуиция, Изобилие. Ден, в който можем да мечтаем за свят на Хармония и Красота. 

С нашите мечти тъчем картината на един прекрасен свят, с Мечтите си «тъчем» новата желана реалност. 

 

Нашите Мечти са вибрации, които създават вибрационно поле, което променя съществуващата вибрационна реалност. В ден със Слънчев печат “Синя Нощ” Мечтите, които излъчваме, максимално променят околната реалност, която е съставена от енергийни структури. Нашите Мечти са вибрации, които въздействат на тези енергийни структури и ги променят.

И точно в дните от Централния Мистичен стълб Източникът усилва многократно нашите лични Вибрации. Така че Източникът ни помага максимално силно да въздействаме чрез нашите Мечти върху околната Вибрационна Реалност и да я променяме в желаната от нас посока!


8-лъчната звезда символизира нашата Мечта за свят на Красота и Хармония. Създаваме този свят чрез нашите Мечти, които са вибрации с голяма сила!

 


Сайтове за календара на маите:Страница “Календарът на маите и житни кръгове”:
 Лусесита 

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони