Wednesday, May 20, 2015

Bulgarian -- ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА

ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА ОТ 10 май 2015 г.

Изчистване на старите енергии

Приветстваме ви, скъпи. Виждаме, че всичко е съгласно плана и болшинството от вас започват да забелязват и да усещат новите мощни енергии на преобразованията. Всеки може да ги чувства по различен начин, затова не се опитвайте да сравнявате своите усещания с това, което бихте могли да чуете за духовните преживявания на другите хора. Всеки човек е уникален, тъй като е преживял различни събития в продължение на много животи, достигайки накрая своето състояние на съзнанието, което има в настоящия момент. Вие се изчиствате от остатъците на стотици животи, преминали в невежество, и нито един човек не прилича на друг.


Болшинството от вас вече започва да вижда света от гледна точка на висшите измерения, което се проявява чрез новите способи, форми и идеи на отдавна познатото. Реалността /Божествената идея/ като цяло във външния свят съществува винаги, тя е безкрайна в Божественото съзнание. Духовното развитие ви позволява да интерпретирате и да проявявате тези Божествени идеи на ново, по-високо ниво.Като пример за това може да служи как в триизмерния свят се разглежда смъртта. Смърт означава пълно унищожение за тези, които вярват, че има само един живот и няма нищо, освен неголемия шанс да попаднеш в рая или ада, в зависимост от това, колко „добър” човек си бил. Затова смъртта за тях е нещо, от което трябва да се страхуваш и да избягваш на всяка цена. Тези, които имат просветлено съзнание, които разбират, че не съществува истинска смърт, са свободни от този силен страх и безпокойство. Винаги има някаква печал от раздяла, но не и от ужаса и съпротивлението, породени от незнанието. Смъртта – това е преход, а не завършек – част от общото еволюционно странстване по Земята, на което често се радва този, който е уморен и е готов да се върне у дома. Божествената идея е в това – Вездесъщност. Вие, като изражение на Божественото, ще бъдете винаги – мястото няма значение.Скоро ще видите промените в правителствата и законите, тъй като съзнанието на човечеството бързо се пробужда и е готово да си върне личната власт, поради неосведомеността си в продължение на редица животи. Все повече хора започват да разбират, че те не са безсилни и тези вътрешни промени се проявяват и външно.Изчистването на старите енергии не трябва да продължава вечно и много от вас сега преминават към съзиданието. Тъй като започвате да признавате, че вие сте действително могъщи духовни същества, вашите мисли и думи започват да се проявяват по-бързо. Тъй като сега преминавате в развито състояние на съзнанието, голяма част от старите жизнени програми, проведени в невежество, които са служили за блокировката на способностите ви на съзнателното проявление, са се разтворили и продължават да се разтварят.В продължение на хиляди години човечеството, в основата си, не е съзнавало истинската си природа и затова световното съзнание на лична безпомощност е станало всеобща система на възгледите. Тези, които са имали власт, винаги са убеждавали болшинството от хората, че те нямат собствена сила и трябва да се обръщат към други хора /към тях/ за помощ. В резултат е бил създаден свят, в който хората не знаят кои са те всъщност, вярващи, виновни и следващи изискванията на богатите и силните без въпроси. Това ще свърши, когато болшинството се пробуди, служейки на извисяването и отварянето на световното съзнание за нови и висши нива.Възкръсвайте, скъпи, и помнете кои сте. Време е да си върнете своето Божествено наследство, като винаги обръщате внимание на това, което говорите и мислите, тъй като вие сте творци.

Обърнете внимание как при някои хора, които са специалисти в определени области на медицината или науката, в резултат на интензивно обучение, изследвания и убеждения, често възникват подобни проблеми при тях или при членове на семейството им. Всеки билборд, афиш или реклама на някоя кампания за борба с болести или проблеми служат да закрепят още повече техните убеждения у хората, които ги виждат, и по такъв начин още повече да материализират това.


Когато човек приема системата на възгледите на дуалността и разделението на човечеството, животът му отразява и доброто, и лошото. Болезнените жизнени уроци често се явяват част от договорите на душата, сключени преди раждането, за да реши някои кармични задачи или за да извлече необходимите уроци, но триизмерните събития също могат да бъдат и безлични, просто да отразяват състоянието на съзнанието, което приема и двете енергии.За човечеството не се е предвиждало да се потопи толкова дълбоко в триизмерната плътност, но вие завършвате тежката работа, необходима, за да излезете от нея, което изпълнявате прекрасно. Работата, която изисква животи, изпълнени с болезнени събития, необходима за появата на храброст и сила. Помнете това всеки път, когато чувствате, че сте претърпели поражение, всъщност никакво поражение не може да има – само процес на обучение.Трудно е да се излезе от рамките на общоприетите начини на мислене, докато истината не стане достигнатото състояние на съзнанието, в този момент основната част на триизмерната система от възгледи просто ще започне да губи своята значимост и сила над вас. Вие ще виждате и слушате същото, както и всички останали, но вече не по същия начин.Тези от вас, които четат тези съобщения, бързо ще преминат в съзнание, способно да различи истината. Там, където светът вижда разногласие, вие започвате инстинктивно да признавате това, което се явява лъжа и насърчаване на финансовите интереси на някои. Учите се да виждате света с нови очи и на основата на висшето разбиране да оценявате това, което става наоколо. С това помагате да премине световното съзнание на ново ниво. Огледайте се малко назад, скъпи, и бързо ще разберете колко далече сте се придвижили за много кратко време. Само преди няколко години скочихте, вероятно, от вагона на многото общоприети триизмерни убеждения и тези убеждения днес виждате в съвършено друга светлина.Вие се пробуждате и си спомняте кои сте, разбирайки, че повече не трябва да търсите или умолявате бога, „седящ на небесата”, за благото, към което сте се стремили живот след живот.

Радвайте се, тъй като най-накрая го намерихте там, където то винаги е било – вътре – търпеливо и с любов очаквайки вашето признание.


Ние – Арктурианската група

Превод: Селена | Самосъзнание.com

ПОСЛАНИЕ ОТ АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 26 април 2015 г.

разширяване на съзнанието
Отново ви приветстваме, скъпи, в това време на нови начинания. Дойдохме, за да донесем подръжка и любов на многото от вас, които усещат като че ли вътрешно и външно разногласие. Старите идеи бързо остаряват и се разтварят, а новите още не могат да се проявят в пълна степен /в личен и обществен план/, което ви обърква.

Може да ви се струва, че в света всичко става както обикновено, но все пак забелязвате, че много неща вече не резонират с вас така, както сте знаели и очаквали. Това предизвиква смущение и ви кара да се съмнявате в себе си. Никога не се съмнявайте и не мислете, че вие просто действате, превъзмогвайки умората или се побърквате, тъй като във вашето разбиране стават промени. Промените показват, че става разширяване на съзнанието – често зад пределите на това, което е познато и обичайно.

Вие не осъзнавате колко много неща се случват на другите нива, когато спите, медитирате или просто живеете ежедневния си живот. Хората са програмирани да анализират и да обосновават всичко мислено, но този подход не работи с това, което сега се случва на дълбинните нива.

Чувството на разделение, с което човечеството е живяло живот след живот, е проявило свят, пълен със страдания за много. Малкото, които са признавали погрешността на тази концепция, непробуденото мнозинство винаги твърдо ги е карало да мълчат и по този начин митът е продължавал да живее. Поради това искрено търсещите са привикнали да търсят истината извън себе си, вслушвайки се в тези, които са се считали за по-осведомени и знаещи. Но често те не са били такива и досега продължават да говорят, че човекът е грешен и трябва по пътя на страданията и неимоверните усилия да получава благодарността на Бога, създаден по образ и подобие на човека.

Лъжливите учения никога не са променяли истината, но живот след живот действително са въздействали на вашето възприятие на истината. Всички събития /много не съвсем приятни/, които са резултат от невежеството – това са важни аспекти на еволюционното ви пътешествие, което ви е довело дотук, където се намирате сега. Не бойте се и не се съмнявайте, скъпи, защото вие вървите по своя път, независимо дали мислите за това или не. Оставете зад вас тези учения, които ви казват, че трябва да вярвате по определен начин или да изпълнявате определени обреди, за да бъдете „спасени” или духовни. Време е да разберете, вие вече сте спасени и духовни, и никога не е било обратното.

Свещената тайна, която дълго е била скрита вътре във всеки от вас, и за която никога не сте подозирали, е, че вие винаги сте били продължение на Източника. Вашето Истинско Аз никога не е могло да бъде отделено от Единното Вездесъщо Божествено Съзнание, защото то – това е всичко, което съществува. Откъде сте произлезли?

Еволюцията е просто постепенен процес на спомняне чрез живот на подеми и падения, подеми и падения. Земята е мощна и тежка школа, но вие излизате като подготвени могъщи същества на Светлината. Всичко става съгласно плана и сега вие сте готови да излезете зад пределите на подемите и паденията и да встъпите в знанието.

Духовната готовност се състои в това, винаги да познавате и направлявате Висшия си Аз и под неговото ръководство да правите всяка необходима стъпка на своето пътешествие. Това знание ви помага да осмисляте всичко и постоянно да търсите. Много метафизични книги, написани в миналото, дават определени методики, необходими за духовното израстване. Ако ви привличат определени методи – това е прекрасно, много от тях действително са основани на истината, но ако те не предизвикват у вас интерес или ги чувствате като остарели, доверете се на това усещане и не мислете, че сте претърпели неуспех в определен смисъл заради това.

Болшинството от вас са развили висша необходимост от външни инструменти. Много /не всички/ древни книги са били написани за новаци, нуждаещи се от определени методи за пробуждането към нови нива на разбирането. Много хора все още приравняват екстрасенсите към духовните същества.

Преходът на човечеството към по-високи нива на разбиране се проявява външно с появата на много нови и високо развити учители. Ще ги познаете по енергетиката на словата им. Бъдете отворени, защото те могат да ви предоставят идеи за истината, които в началото може да ви се сторят странни. Много развити същества на Светлината са се инкарнирали в това време или са решили да „навестяват”, за да помогнат на много хора да се движат по-дълбоко и по-високо, излизайки зад границите на това, което досега е било известно.

Не е необходимо да осмисляте всичко, просто знайте, че вас ви направляват. Първичният ум обича да води политика на диктат в духовното пътешествие чрез внушения, от определена гледна точка и чрез осъждания, но помнете, че човешкият разум може само да получава достъп до това, което вече се намира в световното съзнание, ако повече не му е дадено от по-дълбоките нива. Вие излязохте от границите на менталния стадий – отнесете се с любов към него, благодарете за възможностите, и не обръщайте внимание, вместо това се вслушайте във вътрешното си ръководство.

Всякакви неприятни събития, които може да преживявате точно сега, показват, че старите енергии /понятия, убеждения, събития/ просто излизат на повърхността, за да им обърнете внимание, да ги интерпретирате на по-високо ниво и да ги освободите. Тези събития са знаци, които свидетелстват, че вие сте готови за по-дълбоките истини, които не могат да се обединяват с това, което е остаряло.

Кармичните ситуации, които искат завършване, са дошли до критичната точка. Болестите, необоснованите страхове и всевъзможните проблеми на третото измерение се изправят пред много високо развити души, които сега са духовно способни и са готови да се освободят от тях. Проблемите никога не се явяват признак на поражение за сериозно търсещия истината. Когато ви се струва, че наоколо всичко се руши, признайте, че събитията се явяват признак на вашата готовност да виждате по-дълбоко и че сега сте достатъчно развити, за да изпълнявате тази работа. Никога не смятайте, че вие или други хора сте претърпели поражение, основавайки се не на външни проявления, защото може да бъдете свидетели на факта, че високо развити души са решили да преработят на дълбоко равнище старите енергии на този живот.

У някои възниква желанието да отричат появяването на „проблеми”, считайки, че това е по-духовният път /проблемите не са предопределени от Бога и затова не съществуват/. Това често става капан за сериозния ученик, защото действително, това е абсолютната истина, но не трябва да си живее абсолютно и да се изпитва напълно, докато не бъде достигнато такова състояние на съзнанието. Знайте абсолютната истина, но живейте, изхождайки от своето най-високо достигнато състояние на съзнанието.

Отрицанието и съпротивлението могат да засилят проблемите, тъй като ги подхранват енергийно. Никога не отричайте противоречията в живота си, но знайте, че те нямат никаква сила, освен тази, която вие им давате. Не казваме, че ако ви безпокоят някакви проблеми със здравето, не трябва да отидете на лекар или че това означава крачка назад, защото любящата и предана помощ се проявява и е достъпна на всички нива.

Когато възникнат проблеми:
  1. Отхвърлете видимото и знайте абсолютната истина /Бог никога не създава това, защото то не е било създадено и няма закон, който да го поддържа/.
  2. Потопете се в себе си, поискайте помощ и се вслушайте в своята интуиция. Отговорите могат да не дойдат веднага, но ще дойдат тогава и по такъв начин, който най-малко очаквате. Никога не очаквайте определен резултат /концепция/ освен това, което носи най-висша и най-добра полза за всички.
  3. Правете това, което чувствате, че е необходимо да правите.

Това ще ви помогне да се избавите от страха и съпротивлението, които създават енергията „проблем”.

Вие преминавате към нова жизнена парадигма, която се състои в разбиране на себе си като мощно същество – пеперуда, която се появява от пашкула на животи, преминали в плътността на дуалността и разделението. Пашкулът трябва да бъде отхвърлен, независимо от това, колко привично или комфортно той отразява промените в това, с което се храните, как действате, работите и всичко, което става в живота ви. Вие преминавате към по-висок смисъл на обичайните неща, което означава, че не сте длъжни да заемате ново място, да се развивате в нещо ново или да се връщате назад.

Това трябва да става автоматично, тъй като започвате да живеете с вътрешната сънастройка. Искате да останете в това, което е познато и привично, независимо колко е неудобно, или искате да вървите напред към нещо ново? Не бойте се, скъпи, тъй като духовното ново винаги ще се появява във висши и най-добри форми. Няма да пропускате нищо реално, вие отивате към разбирането и преживяването на това, но на по-високо ниво.

Ние – Арктурианската група.
26 април 2015 г.


Превод: Селена | Самосъзнание.com

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони