Wednesday, January 11, 2017

Bulgarian -- Дейвид Уилкок: Матрицата на Лунната империя

Някога Слънчевата система е била дом на Суперземя с водни океани. Планетата била много по-голяма от нашата Земя и станала благоприятна за човешки живот в по-ранни исторически времена. В инсайдерския свят за изясняване на това обстоятелство са били изхарчени колосални пари и предприети колосални усилия. Всичко това се превърнало във високо засекретена програма, известна като «Диамантената баластра». В публичната сфера д-р Томас Ван Флендерн, специалист по небесна механика от Обсерваторията на американския Военноморски флот, извършил огромна работа за потвърждаване на хипотезата за взривилата се планета.

Някога Марс е бил спътник


Инсайдерът Кори Гуд споделя, че някога между Юпитер и Марс съществувала гигантска планета. Много еони от време Марс обикалял около Суперземята като един от нейните спътници. През 2001 г. Майк Бара и Ричард Хоугланд публикуват научна статия, потвърждаваща това. 

Когато съществувала Суперземята, Марс все още е бил водна планета. Понеже Суперземята имала много големи размери за твърда планета, размерите на нейните спътници също превишавали размерите на спътници на обикновени планети. 

Диаметърът на Марс е 6.792 км, 
размерът на спътника на Юпитер Ганимед е 5.262 км, 
големината на спътника на Сатурн Титан е 5.150 км. 
Сега и Ганимед, и Титан са в списъка на НАСА като притежаващи океани.

През 2015 г. НАСА публично обяви, че на Марс е имало древен океан с дълбочина 1,6 км. По-късно НАСА съобщи, че има течна течаща вода на съвременната повърхност на планетата във вид на тъмни ивици, видими в пясъка. Освен това НАСА съобщи, че някога на Марс е имало годна за дишане атмосфера като на Земята, но катастрофа я е разрушила. 

Според оценка на астрономи в нашата Галактика Млечен път има около 40 милиарда планети от земен тип.
Професорът от Кембридж Саймън Морис, експерт в сферата на еволюцията, е стигнал до извода, че еволюцията по естествен път създава човешки същества. 
Съществуването на масивен междугалактически портал близо до нашата Слънчева система ни прави лакомо парче за извънземна дейност. Затова не е трудно да се предположи, че някога Марс е бил дом за разумно човешко общество, вероятно по-напреднало от нашето.

Марсианската цивилизация е могла да се появи в резултат от естествена еволюция. Тя също така е могла да възникне като група колонисти от мигрираща раса или да бъде “посята” от напреднали раси. В инсайдерското общество няма консенсус по въпроса какво се е случило. Според хората от Вътрешната Земя, с които от септември 2015 г. общува Кори Гуд, народите на Марс и на Суперземята възникнали естествено и не са били имигранти. Ако земната Луна действително е “ковчег”, прибуксиран тук преди 60 милиона години, той вероятно е можело да бъде използван за посяване на живот едновременно на Марс, на Суперземята и на нашата планета. Инсайдери разказват, че Марс и Суперземята са развили напреднали технологии преди около половин милион години.

Войнствената Империя


Неотдавна инсайдерът Брюс съобщил, че ръстът на хората, развили се на Суперземята, бил 21-30 метра. Изглежда огромният размер на самата планета способствал за развитието на такива високи тела. В секретните програми широко е разпространен изводът, че тази цивилизация имала кръвожадна природа, затова ще я наричаме Империята. Всички, които знаят за нея, се съгласяват с ръста 21-30 м, макар че ние трудно можем да си представим нещо подобно. В нашата Слънчева система са открити несметно количество руини, построени за хора с такъв ръст. Те за значително по-нови от руините на Расата на Древните Строители и са в много по-добро състояние.

Матрицата – семейство за всички


Империята  изграждала структури, подобни на съоръженията на Расата на Древните Строители, използвайки прозрачен алуминий и покланяйки се на Строителите като на богове. Хибридът на хора с лъвове се разглеждал като религиозна фигура, също както и пирамидалните форми и обелиските. Населението на Империята било много технологически напреднало. Още в далечното минало те развили Интернет. Според инсайдерите Брюс, Кори, Джейкъб и други, Интернет е обичайната технология на разумните цивилизации от всички времена и пространства.

Изглежда Империята открила “портове” и използвала тази технология за зареждане на своите умове във виртуална реалност от типа на Матрицата. Това довело до появата на компютърен инерфейс, при който всички тела се запълват със самообразуващи се нано-машини, известни като “нанити”. Много скоро използването на портове станало ненужно. Нанитите осигурявали безпроводников достъп до Интернет по всяко време и позволявали на умовете да се сливат в много по-голям централизиран разум. Към момента на излизането на филма “Звездни войни” такова сливане на биологичен живот и технология било добре известно на инсайдерите. 

Нанитите вътре в телата възпроизвеждали сами себе си и се хранели с биоелектрически полета. Ако се повреждали, повредите веднага се поправяли и телата ставали почти неразрушими, със свръхдълъг срок на живот. Подобни видове нанити се използвали за строителство на всички структури и космически кораби. Нанитите извличали енергийни полета от околното пространство и можели да се сглобяват в различни видове машини за изпълнение на всякакви задачи.

Всички миниатюрни роботи били свързани с единен изкуствен интелект (ИИ). Това означавало, че населението на Империята и зданията, в които живеели, ставали клетки и тъкани от единен организъм на ИИ. Контролирал ги свръхразумен "мозък", давайки достъп до напреднала технология, крайно висок разум и възможности за моделиране на бъдещи събития.


Империята също така открила, че умовете на хората може напълно да се преобразуват в изкуствен интелект. Човешкото съзнание има енергиен аспект, който съществува и след смъртта.

Пример: д-р Петър Гаряев успял да освети с лазер яйцата на саламандър, а после да насочи лъча към яйца на жаба, които били херметично запечатани в контейнер. Яйцата на жабата се развили в яйца на саламандър. Това се е случило, защото фотоните в лазерния лъч уловили кода на ДНК на саламандъра и когато тази светлина проникнала в ДНК на жабата, тя пренаписала молекулите на ДНК за създаване на саламандри. Саламандрите пораснали и можели да се кръстосват с други саламандри съвсем нормално.

Това е много интересен нов поглед върху биологията. Частично, нашето възнесение се стартира с фотони от четвърта плътност, които сега се изпускат от Слънцето и преобразуват нашата ДНК. Когато се случи слънчевото изригване, ние ще бъдем заляти с такива фотони, като никога преди, и ще последва получаване на способности, свойствени за възнесените хора. 

Молекулата на ДНК действа като “адрес”, свързан с енергийните аспекти на човешкото съзнание. Зареждайки виртуална фотонна форма на ДНК в машината, жителите на Империята позволявали на централния компютър да има достъп до тяхното съзнание и да го свърже с ИИ. Това на свой ред давало възможност да живеят и да взаимодействат с матрицата, независимо дали са живи или мъртви. Същноста на личността едновременно съществувала в матрицата, така че по същество те били безсмъртни. Така те се оказали в нещо като "вечен ад".

Разбира се, те получили някакви временни предимства. Очите им станали изкуствено усъвършенствани. Нанитите създавали колебания на микронапрежение във фотоните, които се изпускали от кожата на лицето. В такива колебания се кодирала информация, като в широколентов маршрутизатор (рутер) на Интернет. За общуване те просто трябвало да гледат в лицето на другия човек или лично, или с помощта на холографско видео повикване. Подобна технология позволявала общуване на такива нива на информационна плътност и с такава  скорост, които многократно превишавали вербалната комуникация. За същества с такива машинни усъвършенствания е много трудно да общуват със същества, които нямат такива. Скоростта на общуване на повечето органични същества е толкова ниска, че усъвършенстваните хора трябва да чакат безкрайно дълго, докато чуят едно изречение.

Възникване на големи проблеми


В някакъв момент от тяхната история обитателите на Марс и на Суперземята вероятно са воювали помежду си. Изглежда поне отначало това са били две различни цивилизации. Брюс е убеден, че народът на Суперземята доминирал над жителите на Марс и се кръстосвал с марсианците, и Империята просъществувала много и много дълго. Според Брюс Марс станал нещо като планета-курорт за елита на Империята. Той също така предполага, че Империята е имала много врагове извън пределите на нашата Слънчева система. Тя е имала достатъчно напреднала технология, за да пътешества в други планетарни системи. Исторически документи свидетестват за тяхната кръвожадност и любов към завоеванията.

Според Брюс, редица инсайдери от мозъчните центрове са стигнали до извода, че народите на Империята са били пренесени в нашата Слънчева система, заради тяхната войнственост и поставени под някакъв вид карантина.

Научни изследвания показват, че вътрешността на спътника на Марс Фобос е на 30% куха. Съгласно Хоугланд големите кухини там представляват помещения с правоъгълна форма и вътре в тези помещения се виждат обекти, може би кораби. Кори Гуд съобщава, че Фобос е древен кух спътник. Тайната космическа програма е открила, че Фобос е бил използван като хангар за космически кораби и е можел да се придвижва от едно място на друго.


Земната Лута станала централен мозък на Империята, давайки на обитателите колосално обновление на скоростта, паметта и обработката на информацията. Пазителите дори не можели да си представят, че някой ще се развие до такава степен, че да разруши тяхната супермощна защитна решетка. Пазителите използвали енергийни сфери за превоз на животни, растения и хора. 

Когато Империята успешно завоювала и колонизирала земната Луна, във времето на най-високия разцвет на тяхната цивизилация тя наброявала 12-16 милиарда души. Понеже били значително по-високи на ръст, наложило им се напълно да реконструират вътрешността на Луната и това било извършено с помощта на нанитите.

Титаните


Секретни разузнавателни документи на американското Министерство на отбраната, които са прочели Кори Гуд, Брюс и други, им позволяват да направят извода, че някои обитатели на Луната посещавали Земята. Те се появявали в Гърция, където станали известни като легендарните Титани. Понякога те създавали сериозни проблеми. Има два класически гръцки текста, Титаномахия и Гигантомахия, които разказват подробности за тези визити. ТКП (Тайната Космическа Програма) се отнася много сериозно към тях, като към истинска история.

Един от титаните бил Орион. Твърди се, че той бил крайно високомерен. Той искал да ловува и да убива хора и животни на Земята. Боговете решили, че трябва да го ликвидират и закопали тялото му дълбоко под земята на Делос или на Крит. Древноримският учен Плиний Старши фиксирал, че по негово време на остров Крит станало силно земетресение. След него бил открит гигантски човешки скелет с ръст 21 м. Понеже по онова време “боговете” открито взаимодействали с хората, изглежда скелетът бил премахнат, вероятно за да се защитят бъдещите поколения от познаване на скритото минало. 

Този скелет сложил началото на тривековна надпревара за кости, от 7-ми до 5-ти век преди нашата ера, когато гръцките градове-държави си съперничели в откриването на кости на герои и гиганти. Делфийският Оракул бил много почитан за забележителната му способност да определя местата, където се намират такива кости...

Превод: Мая Тодорова


Източник:Дейвид Уилкок: Монументите на Марс, Падането на Империята

Откъси от най-новата книга на Дейвид Уилкок “Тайните на Възнесението”, свободен превод от руски език със съкращения
През септември 1993 г. Дейвид Уилкок попада на видео на Ричард Хоугланд, в което той демонстрира изображения на Лицето на Марс в ООН пред аудитория, състояще се от представители на международната преса. Ричард обяснява, че в действителност Лицето е изкуствено създаден монумент с височина 1,6 км и има симетрични човешки черти. Макар че то се оказало силно ерозирало и очевидно древно, все още може да се види, че лявата страна е обичайно човешко лице, а дясната страна има външност на представител от семейството на котките. Това стимулира интересни и очевидни сравнения със сфинкса. Освен това Хоугланд имал достоверни данни за това, че на Марс има планини с пирамидална форма. Близо до Лицето Хоугланд и неговите колеги открили два различни вида пирамиди. На запад се намира група от четиристенни пирамиди, подобни на тези в Египет. А по средата на това, което Хоугланд нарича “Градският Площад”, се  намира още една по-малка група обекти. На север от пирамидите има любопитно триъгълно здание, което той нарича “Крепостта”.
Нова физика

Видеото демонстрира невероятно количество математически изравнявания между тези и други близки обекти. Ако се събере всичко заедно, измеренията разкриват абсолютно нова физика, която Хоугланд обсъждал с инсайдери от високо ниво. Монументите демонстрират ключове към система, потенциално способна чрез привличане на енергия от по-високите измерения да ни даде антигравитация, свободна енергия и други технологични чудеса. Ричард казва, че новата физика се появява във вид на геометрични праволинейни шаблони, които се разкриват в природата, включително структурата и поведението на планетите. Това беше първата крачка към знанието за "Глобалната Решетка", което Дейвид Уилкок представя в неговата книга “Изследване на Полето на Източника” и три други по-ранни негови книги. 

Падането на Империята


Империята (на Суперземята) разрушила защитните спътници на решетката, изградена от Пазителите, и използвала това оръжие за водене на война с други цивилизации. Започнала нещо като космически еквивалент на надпреварата с ядрени оръжия. Според инсайдера Брюс цивилизацията-съперник развила точно такава технология и нанесла смъртоносен удар по Империята. Суперземята била напълно разрушена. Разрушението причинило ужасна вреда на хармонията в нашата Слънчева система, а също така на целия локален звезден куп. Цялата защитна решетка била унищожена.

Според данни от секретната програма “Диамантената баластра”, Суперземята била взривена преди около 500 хиляди години. Инсайдери използвали кораби за идентификация на разни части на планетата в астероидния пояс, включително кората, мантията и ядрото. Океаните мигновено замръзнали и станали комети. 

Половината на Марс е обсипана с обломки, затова на едната страна има многочислени кратери, а на другата страна те почти напълно отсъстват.  Обломките се разлетели из цялата Слънчева система, причинявайки невероятни вреди. 

Луната станала смъртоносен капан


Според Брюс, болшинството от населението на Империята загинало в резултат на това катастрофално събитие. Когато Луната била “паркирана” до Земята, във вътрешността на спътника живеели 12-16 милиарда души. Те имали достатъчно време да се убедят, че съзнанието на всеки човек е заредено в централното ядро на Изкуствения Интелект (ИИ) на Луната преди ударите на обломките. Разрушаването на Луната също било невероятно жестоко.  Напълно било разрушено болшинството компютърни системи. Жизненото обезпечение се изключило, а без него и при непрекъснатите сеизмични трусове Луната станала капсула на смъртта. Огромното болшинство от хората, които живеели във вътрешността, загинали. 

Възстановяване след нападението


Тези, които оцелели след катастрофата, били зашеметени от газовете и невъобразимия ужас, който царял наоколо. Те нямали друг избор и мигрирали на повърхността. Те загубили по-голямата част от технологията. Хората не си представяли как може да се възстанови предишното величие, тъй като цялата работа изпълнявали нанитите.  Хората все още имали напреднали способности, включително използването на прозрачния алуминий като строителен материал. Запазили се и някои космически кораби. Техните екипажи построили лунни обелиски, пирамиди, куполи и ги изпълнили с растения, животни и вода в опит да възстановят някакъв комфорт.

Генетичните фермери


Според информацията на Кори Гуд, след разрушаването на Суперземята преди около 500 хиляди години, защитната решетка на нашия локален куп била разрушена и това позволило масова миграция на различни групи. Първата група пристигнала почти веднага, тя е известна на ТКП (Тайната Космическа Програма) като Генетичните фермери. Те знаели, ча нашата Земя е рядка скъпоценност. Според много инсайдери, повечето планети в галактиката са способни да  поддържат само около 100 хиляди уникални форми на живот, докато на Земята сега има 8,7 милиона. Земята има много сложна "вълнова структура", поддържаща невероятно разнообразие на живот. Почти всякакви жизнени форми от цялата галактика могат да живеят на нашата планета.

Генетичните фермери взимали фрагменти на ДНК от цялата галактика и ги внедрявали в хората, които живеели по онова време на Земята. Замисълът бил ДНК да ни готви за възнесение. Дори сега 60 различни активни извънземни групи осъществяват 22 различни генетични програми. Така наречените Генетични фермери се определят като Суперфедерация. 

Постоянните обновявания на ДНК са ни направили много по-емоционални от болшинството извънземни. Емоциите могат да ни подтикват много по-бързо към възнесение от болшинството други човешки раси. 

Някои негативни извънземни групи отвличат хора от Земята и внедряват фрагменти от тяхната ДНК  в своите тела, обединявайки нашия генетичен материал със своя. И когато поставят “обновения” генетичен материал в енергийно поле, наподобяващо онова, което ще освободи нашето Слънце, те временно получават способности на възнесени хора. Негативните групи са наплашени от това, какви ще станем, когато се активира нашата ДНК, защото нашите способности ще станат много по-големи от техните и ще можем да разчистим създадената от тях бъркотия. Много древни пророчества, вероятно написани от извънземни, предсказват именно такава последователност на събитията.

Драконианците

Следващите нашественици били драконианците, които в "Закона на Единия” се наричат Конфедерацията на Орион. Според инсайдера Джейкъб тази група се състои от шест различни вида рептилоиди-хуманоиди. Според Кори Гуд сред тях има мастер-раса с ръст 3,6 – 3,9 метра. Върховните лидери са бели. Други високопоставени групи са черни. Кастата на воините има червена люспеста кожа.

Мастер-расата на драконианците пътешествала из цялата Галактика в търсене на други хуманоидни групи, развили се от рептилоидни форми на живот. Където намерели такива групи, те се внедрявали в тях, смесвали своята ДНК с тяхната и ги присъединявали към своята Империя. Те са много воинствени, но според Джейкъб те вече са претърпели поражение в цялата Галактика. Нашият локален куп е едно от малкото места, където все още могат да живеят.

Според инсайдера Томпкинс, в Антарктида има две грамадни подземни пещери, където се намират огромни гъсто населени градове на драконианците. Инсайдерите на ТКП считат, че количеството на драконианците в нашата Слънчева система е около 7 милиарда души.

Драконианците се хранят с енергията на страха, депресията, егоизма, гнева, омразата, ревността. Те много зависят от такива енергии за своето оцеляване. Драконианците контролират Кабала. Те се намират тук от около 375 хиляди години. През 1913 г. те сключили договор с нацистите. 

Томпкинс разказва: “Космическата програма извършваше множество отделни тайни срещи, които стартираха редица програми. Имаше и консултанти-рептилоиди, които помагаха за проектиране и създаване на космически кораби-носители и системи за движение. Това беше добре развита и добре документирана програма. Имаше и открита програма. Хиляди инженерни групи работеха над разни аспекти на всичко това. Мисията на рептилоидите беше покоряване на планетата, убийство на тези, които създават проблеми и превръщане на всички останали в роби. Втората фаза – напускане на планетата с огромни ескадрони НЛО, след като корабите бъдат построени, а после повтаряне на същото с планети от други звезди”.

Според Джейкъб ако всички хора на Земята са щастливи макар и само един ден, в резултат от някакво глобално вдъхновяващо събитие, драконианците веднага ще бъдат разгромени. Нещо  повече, тяхната технология за виждане на бъдещето показва, че тяхното падение е неминуемо, когато ние се възнесем. Те правят всичко възможно да спрат всичко това, но търпят поражения. След  възнесението само малка част от рептилоидите ще оцеляват в продължение на 1,5 милиона години, след това ще изчезнат напълно. В по-високите измерения времето се усеща по различен начин, затова според техните разбирания такова Събитие ще се случи съвсем скоро.

Според Кори Гуд драконианците активно използват технология за контрол на съзнанието на хората още от нашето появяване на Земята. Такава технология ни пречи да формираме телепатично колективно съзнание. Технологията използва ИИ (Изкуствен Интелект) за мониторинг на нашите мисли. Част от технологията включва използване на голям маскиран космически кораб, който се върти на ниска земна орбита, а също други системи във вътрешността на Земята и на Луната. Сега патриоти-военни от САЩ и други страни са способни да свалят този кораб и да деактивират технологията с модерно оръжие.

Когато изградената от рептилоидите “решетка” падне, ние ще преживеем внезапно изменение на съзнанието. У хората, склонни към жестоко поведение и страх, тези качества ще се усилят. У позитивните и любящи хора бързо ще се развият невероятни нови способности, включително левитация, телекинеза и телепатия.

Благодарение на нашето положение в свръхзареден междузвезден енергиен облак, към който се движим, такива промени вече щяха да са се случили с нас, ако срещу нас не се използваше технологията на драконианците. Но изглежда нашите военни ще успеят поетапно да изключат контролиращата ума решетка на драконианците. Когато се състои нападението над решетката или когато слънчево изригване я разруши за нас, цялата контролираща система ще изчезне от нашите умове и ние ще изпитаме квантов преход на съзнанието. Разбира се, за вас това може да звучи нелепо, но за хората от тайните военни програми това е много сериозен проблем. Те знаят, че решетката ще падне или под техен удар, или от колосални електромагнитни пулсации, които се очаква да бъдат изпускани от Слънцето.

Превод: Мая ТодороваИзточник:

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони