Thursday, March 24, 2016

Bulgarian -- Дестабилизация Планетарно послание на Хаторите чрез Том КениънДестабилизацияПланетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

 Светът ви навлиза в период на огромна дестабилизация.

В предишните послания ние говорехме за Хаотични Възли като неочаквани ускоряващи и хаотични промени. Също отбелязахме в предишните комуникации, че изплуват множество Хаотични Възли , а  тяхното взаимодействие е това, което имаме предвид в това съобщение като дестабилизация.Това дестабилизиране на вашия свят се случва на екологични, обществени и индивидуални нива на съществуване.


Да започнем с екологичните проблеми.


Планетарната ви околна среда е значително тровена. Увеличаването на киселинността на океаните ви, прекомерната употреба на пестициди, химикали и органични горива, всички те заедно създават Хаотичен Възел с огромни размери. Наистина, все повече ваши учени казват, че Земята навлиза в етапите на 6-то масово изчезване.


Ще обърнем вниманието си на последиците от тези проблеми след малко, но първо нека да кажем за останалите две нива.


В социален аспект светът ви навлиза в силно летливо и дестабилизиращо състояние. Това е сложна ситуация, но вглеждайки се в най-елементарните нива, бихме казали, че сте свидетели на сблъсък на културни ценности, както и на въздействието на промените в климата и на войната на мигриращи поколения, някои от които са причинени от обстоятелствата, а други  са манипулирани от силови брокери зад кулисите.


Третото ниво е индивидуалното вие този, който чете това съобщение.


Това също е сложна ситуация и включва няколко нива. Едно от тези нива е свързано с отравянето на планетарната ви околна среда, което споменахме по-горе. И като резултат от климатичните промени и обезлесяването, по света се разпространяват нови форми на бактерии и вируси.


Тези микро-форми на живот не са инертни. Те са жив интелект, който еволюира, а те еволюират много бързо по начини, които правят сегашната ви медицинска методология за справяне с тях неефективна.


Второто предизвикателство към индивидуалната ви стабилност е свързано с магнитните промени и промените на измеренията , които се разгръщат по планетата ви. Поради това, че вашата нервна система работи според принципите на био-електромагнетизма, невронните мрежи в нервната ви система са поставени на изпитание от тези промени и измествания. Някои от вас, особено тези, които са енергийно чувствителни, ще са засегнати от това повече от другите. Но никой няма да остане незасегнат от това.


Общуването между човешките същества ще става все по-голямо предизвикателство да бъдат милостиви.


Това, което може да ви изненада, е, че някои от тези предизвикателства ще се превърнат в близки приятелства интимни връзки. Може да откриете, че привидно незначителни външни случки може да предизвикат цунами от емоционални реакции.


За този феномен има две основни причини.


Първата е свързана с дестабилизация на вашата нервна система, правейки я склонна към загуба на центъра си. А второто ниво е свързано с процеса на ускорена еволюция, през който преминавате като човешко същество сега. Това, което имаме предвид, е че това, което е било скрито, се разкрива. Най-дълбоките катакомби на подсъзнанието ви сега са преобърнати като с плуг, който оре поле. Това естествено е много смущаващо състояние , с което да се справите, особено за тези от вас, които се мислят за духовни същества.


Ако сте на мнение, че да бъдеш духовно същество изисква винаги да сте в състояние на блаженство и щастие, то тогава ще намерите този пречистващ процес за дълбоко обезпокоителен, но той е съвсем честно  - необходим за индивидуална еволюция и освобождаване от ограниченията , наложени от вашите религии и ограничаващи истории. За човечеството като цяло също е важно да се изправи пред и да трансформира собствените си сенки (т.е. неразрешени емоционални проблеми и разрушителни модели на вярвания), ако ще оцелява.


В предишните съобщения казахме, че ходът на действието може да бъде променен в 11-тия час. С това имаме предвид метафората , че един час преди случването на неотменимата промяна е възможно да се промени резултата


Все още сме на това мнение, но вие сте след 11-тия час. Вие сте на една минута преди полунощ, разбира се, метафорично казано.


Това означава, че ще трябва да се случат масивни промени в много кратък период от време, ако искате колективно да избегнете 6-тото масово изчезване.


Тъй като екологичните и социалните аспекти на този процес на дестабилизация са толкова сложни, бихме искали да ограничим коментарите си в практически предложения за вас.


Един показател, казано от еволюционна гледна точка за преходните състояния между измеренията като човешко същество, е растящата представа , че животът е сън. Ако ви се случва това, ще изпитате живота си и събитията в живота си като незначителен сън. Все още ще се занимавате с реални неща от физическото ви съществуване, но ще има увеличаващо се чувство , че физическото ви съществуване притежава нереални качества.


Ние осъзнаваме, че в много от нашите съобщения звучахме като развалена плоча, повтаряйки се отново и отново, особено когато обяснявахме съгласуваните състояния на емоция като щастие, радост и / или признателност. Това има общо с физиката и невропсихологията. Съгласуваните емоционални състояния са антидот за дестабилизацията на нервната ви система, причинена от различните фактори, за които говорихме по-горе.


Има много начини да се завърши тази задача на постигане на съгласуваност в нервната ви система.  Един от тях, предлагаме ви да работите със звуковата медитация Мост между световете ( вижте обясненията на Том по-долу) редовно като средство за въвеждане на този тип съгласувана емоция в нервната ви система.


Друг начин да създадете повече синхрон е да позволите повече радост в живота си, което наистина е парадоксално за много от вас. Много малко култури определят радостта като ценност. Жертвеността, мъченичеството и забравянето за себе си са тези неща, които са ценени най-много в много общества, но от наша гледна точка това са най-големите грешки, поне от гледна точка на духовната еволюция.


Ние сме много чувствителни към факта, че много от вас, които четете това съобщение, може да се справяте с този парадокс ( т.е. как да създадете повече радост в живота си) по много директни и предизвикателни начини.


Съветът ни, както винаги, би бил „ не приемайте нещата като напълно верни или правилни. Това просто е нашата гледна точка спрямо конкретното предизвикателство. Изказвайки това предупреждение, предлагаме ви да  откъснете от живота си мисъл-формите за саможертва и мъченичество. Намерете повече начини да откривате радостта, дори и в най-малките неща. Няма значение колко малки са те.


И накрая, намерете смелост да говорите вашата истина на тези, които са най-близки до вас. Този тип говорене на истината исаморазкриване е, според нас съществен за успешния ви преход през настоящия и продължаващ период на глобална дестабилизация.


 Хаторите
7 февруари 2016г.

Мисли и наблюдения на Том


 На първо място не мисля, че първата част от това съобщение би трябвало да идва като изненада за всеки, който е избрал да избягва да е лъган от хипнозата на масмедиите и следи отблизо хода на сегашните събития по света.


За тези читатели, които не са запознати с концепцията за 6-тото масово изчезване на живот по тази планета, отдолу има линк към класово помагало, което дадох на участниците на предишния семинар, наречен Биотоник човекаThe Biophotonic Human . Тази концепция съдържа и научни, и приятелски източници, разглеждащи нарастващите доказателства , че ние сме на прага на или вече сме навлезли в 6-тото масово изчезване.


Причината да споделя тази информация е  да ви запозная с това, което смятам за жизнено важно по начин, който е балансиран и прям което значи без сензации и заземен в научна достоверност. Това, което вие решавате да правите или да не правите с тази информация, е ваш избор, а не мой.


Всъщност това сравнително кратко съобщение има закодирани в себе си нива на информация.


 Едно от нивата, което намерих за интересно, беше изказването по отношение на възприемането на живота като сън. Това е много сложна тема, но най-просто казано, Хаторите твърдят,че когато се придвижваме нагоре в съзнанието, винаги има нарастващо възприятие, че животът прилича на сън. Ние започваме да виждаме през илюзиите на този свят, за да почувстваме подтекстовата реалност, че ние създаваме собственото си уникално възприятие за реалност. Освен това, ние започваме да чувстваме по-ясно , че въплътеното ни съществуване е само едно измерение в голямата многоизмерна реалност на съзнанието. 


Схващането за живота като подобен на сън мираж, адресирано от Хаторите, има удобно и вътрешно устойчиво качество. С други думи, когато изникне това състояние на възприятие, вие се чувствате загадъчно дълбоко свързани със себе си на по-дълбоко ниво, отколкото нормално това се изпитва. Същевременно вие се занимавате с физическите реалности на вашето съществуване и не се опитвате да ги избегнете. Това води до вид забавление от това , че сте локализирани  във времето и пространството, докато някаква част от вас (т.е. многоизмерната ви реалност) надмогва време и пространство , както и всички феномени (т.е. ситуации, хора и  места), които изграждат живота ви.


Мисля, че тук подобава да направим разграничение между  това, което Хаторите обясняват като подобна на сън природа на живота от гледната точка на по-висшите измерения на съзнанието и десоциализацията  от живота, което е психично отклонение.


Ако усещате десоциализация или откъснатост от живота, което ви кара да се чувствате по-малко свързани  със себе си, ако чувствате емоционални състояния , които са по-скоро некомфортни, отколкото комфортни, тогава бих казал, че не изпитвате типа издигащо движение, за което говорят Хаторите в това съобщение. По-скоро вероятно изпитвате ефектите от стреса, който се отразява на емоционалното ви благополучие. Ето защо Хаторите продължават да обсъждат съгласуваните емоции, получени чрез медитация или слушане на звуци, които са подхранващи и успокояващи като Мост между Световете (вижте линка към тази звукова медитация отдолу), както и чрез култивиране на съгласувани емоции като но със сигурност не ограничени само до радост, щастие и /или признателност.


В последния абзац на това съобщение се казва :


И накрая, намерете смелост да говорите вашата истина на тези, които са най-близки до вас. Този тип говорене на истината и саморазкриване е, според нас съществен за успешния ви преход през настоящия и продължаващ период на глобална дестабилизация.


Докато работех по моята задача, аз ги попитах какво имат предвид с това, а те казаха, че истинската духовна еволюция и свобода зависят от две неща от говоренето на вашата истина на другите и  от себеразкриване по начини , които отварят вътрешни пътища (във вас) и външни пътеки (в тези около вас), за да се случи промяна. Ако криете светлината си от себе си и от другите, светът няма да бъде освободен от вроденото ви сияние. Същевременно, ако потискате и задържате и криете от себе си и другите стрес и негативни реакции спрямо това, което се случва около вас, ( като поддържате забравяне за себе си и се разсейвате) , ще създадете сенчеста реалност, която ще изключи и затъмни всяка истинска духовна светлина , която може да изникне от съществото ви.


Том Кениън


Всички права запазени


Превод:Tauno

Click here to listen to and/or download A Bridge Between the Worlds. This will take you to the  Listening section of the website (www.tomkenyon.com). After agreeing to the Terms and Conditions you will find a host of sound meditations and lectures, all of which you can listen to and/or download for your own personal use. To find the sound meditation, just scroll down until you find the title: A Bridge Between the Worlds.
©2016  Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com


You may make copies of this message and distribute it any media you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way, credit the author and include this entire copyright notice. While the text of this message may be shared, no audio files including lectures, music and/or sound meditations may be posted on any site for any reason without the author’s written permission.

 

No comments:

Post a Comment

text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони