Sunday, February 21, 2021

Слънчевият холон

  

Хаторска Планетарна Медитация чрез Том Кениън

 

Даваме информация за слънчевия холон сега, защото вие колективно навлизате в дълбок и несигурен преход в планетарното съзнание.

Както при всяко възприятие, получените знания са свързани с перспективата, от която се разглежда дадена ситуация.

В това отношение ние не се различаваме от вас. Просто ние гледаме на вашата несигурност и потенциали от други измерения на съзнанието.

Имаме различни гледни точки върху вашата ситуация. Ще се постараем да сме максимално кратки, за да стигнем до звуковата медитация. Но чувстваме, че тези гледни точки могат да ви помогнат.

И така… нека да започнем с началото, че всичко във вселената е танц на светлина, енергия и материя.

От перспективата на най-висшите измерения, които достигнахме, която наричаме Етос, няма конфликт. Всички крайности са уталожени в безкрайния простор на спокойствието. По този начин, от тази перспектива всичко, което се разгръща във вашия опит на вашата Земя, е преходно показване на светлина и енергия и по своята природа е като сън. То няма вещество. Това е магически показ на Космическия Ум.

Обаче, нещата стават „малко лепкави”, когато  съзнанието спадне от това възвишено измерение в бушуващите субатомни частици – сблъсъците на светлина, енергия и материя, които са Атомните Въртящи се Дервиши, отговорни за вашия сензорен свят. Наистина, от перспективата на въплъщение на вашата Земя, понякога е трудно да се намери спокойствие на ума.

Слизайки по0надолу към Земята, така да се каже, вие сте в разгара на масивни Хаотични Възли. Някои от тях влияят на вашия климат, вашите океани, вашата екосистема, вашите политици, социалният ви хаос, и самото съществуване на цивилизацията такава, каквато я познавате. Не се обезсърчавайте от тази лавина от промяна, защото тя наистина и най-категорично е възможност да еволюирате с ускорено темпо.

Тези, които отказват да еволюират, ще деволюират. Да яхнеш вълните на промяната за ваша духовна полза е, от наша гледна точка, нещо разумно, което може да се направи.

Една от големите трудности в този планетарен преход е, че вашите умствени, емоционални, физически и духовни сили могат много да се изчерпят. Тук имаме предвид силата на вашето КА ( вашето фино енергийно тяло)и вашето КНАТ (физическото ви тяло). Тази загуба на сили може да ви повлияе на множество нива по сложни начини.

От всички наши гледни точки, с изключение на Етоса, който гледа на всеки феномен като на сън, вие ще изпитате по-трудни и предизвикателни времена.

И все пак в разгара на такъв натиск, вие може да произведете диаманти. Тези диаманти  не са от тази Земя, а са родени от собственото ви съзнание, докато се справяте с трудностите на вашия земен живот. Да живеете живота си от малко по-издигната позиция на съзнанието е всичко, което е необходимо, за да започне каскадата на ускорената еволюция.

Именно тук може да ви помогне Слънчевият Холон…да ви даде предимство над деморализиращите и изчерпващи ефекти от справянето с множество и много сложни Хаотични Възли.

Има много неща, които сега можем да ви предложим, но избрахме Слънчевия Холон, защото това е форма на етерен огън. А той има способността едновременно да изчиства и трансформира съзнанието. Това е много ефективен инструмент за ускоряване на собствената ви еволюция.

Ние предадохме този метод на жреците и жриците в Храма на Дендара в древен Египет. Той генерира в тях силно повишени състояния на съзнание, чрез което те можеха да комуникират пряко с нас. И им позволи да повишат жизнеността си за изкачването в съзнанието.

Медитацията използва барабан и взаимодействието на три вокализации, които предават звукови кодове.

Има три форми на работа със Слънчевия Холон, които искаме да обясним.

Първата форма ( Движение)

Ето как инструктирахме посветените в Дендара да работят с медитацията. Тази форма, обаче, трябва да се използва само ако имате добро чувство за баланс.

Стойте с разкрач равен на раменете ви, фокусирайте вниманието си в слънчевия си сплит. Представете си, че в тази област има сфера от светлина, като слънцето. В слънцето има брилянтен бял анкх. Този анкх ви пази, защото е енергиен подпис  на много високо духовно измерение. И той също така ще излъчва към вашето КА и КНАТ силни жизнеутвърждаващи енергии. Позволете на всеки пулс на барабана да удря тази енергийна сфера от светлина в слънчевия ви сплит. Позволете на Слънчевия Холон да трепти с всеки пулс на барабана и позволете на тялото си да се движи в ритъма, според собствената вродена мъдрост на тялото ви. Ако почувствате, че трябва, позволете си да издавате звук, докато се движите.

Втората форма ( Седене)

Вторият начин да работите с него е да седнете със стъпала, опрени в пода или в земята. Всичко останало във връзка с медитацията е същото, както при първата форма. Почувствайте брилянтния бял анкх , който е в средата на слънчевия ви сплит. Позволете на всеки пулс на барабана да удря огнената сфера (т.е. Слънчевия Холон). Позволете на холона да трепти с всеки ритмичен пулс и позволете на тялото си да се движи спонтанно според собствената си вродена мъдрост.

Както при първата форма – ако почувствате, че трябва, издавайте звук, който резонира с това, което чувствате и според движението на тялото си.

Третата форма ( Неподвижност)

Третият метод се прави в неподвижност. Може да се прави като стоите или лежите. Както при другите два метода, фокусът ви е в слънчевия сплит. Почувствайте брилянтния бял анкх в центъра на огненото кълбо. Позволете на звука на барабана да удря огнената сфера (т.е. Слънчевия Холон). Позволете на холона да трепти с всеки пулсл. В този метод вие не-умишлено- произвеждате звук или движите физическото си тяло. Но ако случайно произлязат звук или движение, позволете им да се разгърнат.

Обобщение

Основният метод, който описахме по-горе, е с цел да позволи на Слънчевия Холон да ви засили и пречисти. Той  е базата на всички употреби на този холон, а ние препоръчваме да работите с холона  по този начин често. Сега ще обърнем вниманието си към интересно приложение на Слънчевия Холон.

Психо-навигация

Използването на Слънчевия Холон за психо-навигация в пространството и в други измерения на съзнанието ще бъде интересно за мнозина.

Има един метод, който бихме искали да обсъдим, тъй като той формира основата на всички други психо-навигации, използващи Слънчевия Холон. Неговата цел е да привлечете директно в себе си жизнеусилващи енергии, които се излъчват от слънцето, звездата, която е в центъра на вашата слънчева система.

Слънчевият Холон е етерна форма и не е обвързан с време или пространство по същия начин, както е обвързано вашето физическо тяло. Слънчевият Холон също така може мигновено да се придвижва в друго измерение или в друго място в пространството.

За да привлечете жизнеусилващи енергии от слънцето,  просто направете следното: след като сте работили със звуковата медитация няколко минути, уверете се, че имате ясно усещане за Слънчевия Холон в слънчевия си сплит. Също така, уверете се, че анкх излъчва енергия. Ако не усетите излъчване на светлина и/или енергия, идваща от анкх, работете с холона, докато почувствате това.

След това, представете си , че се носите в пространството пред слънцето. Вие ще сте във вашето КА тяло, така че няма да изгорите. Слънцето постоянно предава енергия чрез соларните ветрове –  наричани още слънчев поток и именно този поток от мощни енергии ще привличате.

Слънчевият Холон съвпада с енергийния подпис на собственото фино тяло на слънцето (т.е. на слънчевото КА), а вашият Слънчев Холон ще привлича в себе си изключително мощни енергии и вашето КА тяло спонтанно ща спусне честотите на тези слънчеви енергии, така че те да бъдат използвани от физическото ви тяло (КНАТ).

Какво ще направите с тези повишени енергии ще е ваша отговорност. Затова настоятелно ви препоръчваме да използвате повишената си енергия по жизнеутвърждаващи начини. Целият живот в космоса е взаимосвързан и когато вие придобивате по-високи енергийни  състояния, ще откриете необходимостта от по-голяма отговорност от ваша страна.

Онези от вас, които са напреднали психо-навти, могат да изследват също така други слънчеви системи, както и други измерения на съзнанието. Винаги имайте усещането за анкх, когато проучвате други измерения на съзнанието или други звездни системи. Наблягаме на това, защото анкх ще ви защитава, ако случайно изследвате пространства, които не са във ваш интерес. С други думи, не всички звездни системи или измерения на съзнанието са доброжелателни. Някои са подли и ако вие в своята наивност се препънете в звездна система или измерение, в което не бива да бъдете, вашият анкх ще ви защити.

Има още много неща да кажем за Слънчевия Холон и за неговите възможности, но тогава това съобщение би било много по-дълго. Цялото знание, което ще ви е необходимо, за да се възползвате напълно от Слънчевия Холон, е закодирано в брилянтния бял анкх. Медитирайте върху този ключ за по-висшите измерения на духовно познание и той ще ви разкрие всичко, което е необходимо.

Нека Слънчевият Холон и изящната мистерия на слънчевите ветрове и слънчевия поток да ви носят нагоре в съзнанието.

Нека намерите много диаманти по време на престоя си на Земята. И когато времето ви свърши, нека да можете да кажете, искрено, че животът ви е бил полезен.

Нека вашето сърце бъде по-леко от перо, тъй като  всички съжаления, гняв , страхове и съжаления ще бъдат разтворени в преобразяващата благодат на Диамантените светлини.

Хаторите

21-ви януари 2021г.

Мисли и наблюдения на Том

Медитацията Слънчевият Холон е с продължителност  11 минути и 13 секунди, линк къмнея можете да намерите в края на този раздел.

Не слушайте тази медитация в ситуации, които изискват внимание като  каране на кола или работа с машина.

Стерео-слушалките ще ви дадат добро звуково усещане, освен ако не разполагате с висококачествени тонколони, които са добре разделени, за да можете да получите усещане за звуковото поле.

Мисля, че инструкциите на Хаторите по отношение на Слънчевия Холон са доста ясни, така че не виждам необходимост да обяснявам допълнително. Обаче, наистина имам някои наблюдения относно анкх.

Един от значимите ключове към този метод е в анкх, който Хаторите споменаха няколко пъти. Централното му разположение в Слънчевия Холон  говори за значението на анкх. Наистина, от собствен опит мога да кажа, медитирането върху анкх, както предложиха Хаторите, може да разкрие огромен рог на изобилие от  духовно познание.

Анкх беше много важен символ в Древен Египет. Често е изобразяван изпращащ лъчи от енергия в различни форми като силови линии и понякога като поток от много по-малки анкх. Тези излъчвания на фини енергии често са насочвани от бог, богиня или други фигури към човешко същество или друго божество. Изображенията на анкх, излъчващи мистичните си сили,  изглежда са били ограничени до важни обществени фигури като фараоните и други персонажи. Но езотеричното знание, което излезе от Египет, включваше много виове медитации, използващи анкх. Коптските християни приеха анкх за свой основен символ, което свърза езотеричното познание от Египетските Мистериозни Школи с Християнството.Анкх съдържа три части: кръстът, който представлява материята, Шен Клуп, който представлява духовната обител и Скен Клуп, който свързва духовната ни природа с материята (т.е. нашите тела). Скен Клупът представлява нашето дишане. Докато дишаме, духът ни е обвързан с тялото. Но в момента на смъртта ние спираме да дишаме и нашият дух се разделя с тялото. Той се изплъзва, казано метафорично, през Шен Клупа в духовните светове.

Интересно е , че подобно, макар и краткотрайно нещо се случва в дълбоки състояния на медитация. В йогата това се нарича кумбхака, или спонтанно задържане на дишането, което се случва, когато умът навлиза в много фини сфери на възприятие (т.е. Самадхи).  Изследователите в сферата на невропсихологията, които изучават медитация, съобщават, че дъхът често става много повърхностен или напълно спира за субекти,  които са навлезли в дълбока медитация. Докато дъхът на човека е спрян, той или тя се изнизва през пословичния Шен Клуп и е свободен да изследва духовните измерения на неговото или нейното собствено съзнание. Когато тялото почувства нужда от кислород, човекът спонтанно вдишва. Трябва да се отбележи, че нещо много подобно може да се случи по време на Хаторските звукови медитации.

Тези, които работят с анкх като фокус на медитацията си, вярват, че той е канал на енергиите от по-висшите измерения и също така е ключ, който отключва области на духовно познание. Вярвам, че случаят е такъв, предвид моя опит с този загадъчен символ.

След медитирането върху анкх , според предложението на Хаторите, открих, че той наистина отваря необикновен междуизмерен портал, който дава достъп и до универсално, и до лично езотерично знание. Хаторите предложиха да работя със звукова медитация Мултивселена, когато медитирам върху анкх. И открих, че е много полезна като звуков помощник в това начинание.

За тези от вас, които искат да се задълбочат върху това, включих линк към звукова медитация Мултивселена, която е с продължителност 11 минути и 26 секунди. Също така ще намерите линк към оригиналното Хаторско съобщение Мултивселената, както и към едноименната звукова медитация.

За да отидете до звуковия раздел на сайта, кликнете тук.

Превод : Tauno

Всички права запазени©2021 Tom Kenyon All Rights Reserved www.tomkenyon.com

You can share copies of this message in any media you wish so long as you do not alter it in any way, do not charge for it, credit the author, and include this complete copyright notice.

Thursday, January 7, 2021

Съобщение на Матю Уорд чрез Сюзан Уорд, 4 януари 2021г.

 
С любящи пожелания от всички души в това ниво, говори Матю.

Всичко, което се случи от края на 2012г., когато Земята напусна последните струи енергия от трето измерение, беше, бихте казали, основната работа, за да излязат разкрития тази година.

Ако можехте да видите вашия свят от наша гледна точка, която представя картини на това, което вие разглеждате като минало, настояще и бъдеще, бихте се изумили от разликата, когато Земята достигна четвъртото измерение преди осем години. Това, което наблюдаваме в т.нар. „ тогава” е светлина, поддържана в няколко разпръснати района, а други само с малки джобове мигаща светлина, и големи територии, в които има единични трептения. Оттогава светлината устойчиво расте по цялата планета, като искрите се взривяват подобно на фойерверки, а както наблюдаваме „ близкото бъдеще” на Земята, тя е нажежена в положителния смисъл на думата.

Нека ви кажем сега за настоящия момент, буйната активност в енергийното поле на възможностите отразява това, което се случва на планетата. Някои публично известни събития и процеси зад завесата на световната сцена възвестяват края на вековното управление на мрака. Мракът, който убиваше Земята преди по-малко от век,  се замества напълно от светлината, същата мощна енергия като любовта; и през вашата 2021 година ще видите промените, от които от дълго време имаше необходимост, за да може цивилизацията да напредне и да процъфти.

Промяната няма да дойде без съпротива, вероятно специално в САЩ, където Илюминатите със сигурност ще мотивират тези, които не са информирани или са заблудени да отричат събитията  като политическо пристрастие. Те не са това. Действието в предстоящите седмици и месеци ще сложи край на контрола на това тайно общество, което се утвърди в правителството, скоро след като то беше създадено от основателите на зараждащата се нация.

Най-висшият вселенски съвет реши най-новите обединени колонии да станат фарове от светлина за целия свят, сияещ пример за това как хора от различни държави, религии и култури могат да живеят в хармония, с уважение и съзидателност и да изградят една велика нация. Това беше противоположното на онова, което възнамеряваха илюминатите, а техните слуги се канеха да предизвикат разногласия, вражда, фанатизъм и социална дискриминация, докато имигрантите продължаваха да пристигат.

В хода на годините и десетилетията, твърдо укрепени във Вашингтон, илюминатите не само контролираха живота в тази държава, но тласнаха или силно повлияха на събитията навсякъде другаде, от граждански, международни и световни войни до финансиране на деспоти, управление на търговията с наркотици и съсипването на икономиките. На това се слага край веднъж завинаги, а с провизиите на G/NESARA ще се прекрати измамата, корупцията, фалитите и всяка друга несправедливост по света.

Тази задача, която е не по-малко от световна трансформация, няма да бъде завършена бързо. Илюминатите са упорита организация и няма да склонят глава или лесно да се откажат от нечестно придобитото си имущество, за да повишат стандарта на милиарди хора и да възстановят околната среда. Обаче, все по-усилваща се светлина подпомага мощна международна сила от войски, личности в правителствата и в частния сектор и извънземни специални сили, които са с обединена цел: пълна разруха на империята на илюминатите.

Дълги векове тъмните сърца и умове контролираха масите като криеха истини и ги разделяха на групи, карайки ги да вярват, че другите групи, независимо дали с религиозни, културни, обществени, политически, расови или икономически различия са „по-лоши”. По-високо по скалата на измамата, те промениха радикално историческите записи и измислиха религиозни правила, за да натрупат богатства и да контролират хората като отделят всеки от Бог, с изключение в християнството на единствения му син, Исус,  а също така измислиха лъжи в библейската версия за неговия живот.

Зората на просветлението на близкия хоризонт на Земята изгря от пепелта на измислено в мрак невежество и разделение. Когато от объркването изникне яснота и от съпротивата изникне разрешаване, народите могат да напреднат духовно и в съзнанието. Не всеки ще избере да го направи, но това е в реда на нещата – всяка душа избира собственото си темпо на израстване.

Но мнозинството от цивилизацията ще започне вълнуващо пътуване на спомняне, когато съзнанието навлезе в знание на ниво-душа. Те ще си спомнят, че всеки човек е божествено суверенно същество, безсмъртна душа, създадена от и чрез безусловната любов на Създателя. Те ще си спомнят вечната им свързаност с всички други форми на живот на планетата и с всички други души в тази вселена; че животните също са души и те помагат на човечеството да се научи да живее в хармония с цялата Природа. Хората ще открият способността си да общуват телепатично, както и други способности, което ще им позволи да съ-творяват изцяло Златната Епоха на Земята.

Възлюбени служители на светлината, ако договорът на душата ви не включва да живеете в тази епоха, ще имате място в кръга където и да се намирате и ще можете да наблюдавате панорамата на тази славна ера, която се разгръща. Ще знаете как вашата всеотдайност и упоритост помогнаха на хората да проявят и да се почувстват удовлетворени, че сте били сред доброволците, които бяха избрани да участват.

„Аз чух , че „колективни души” са еволюирали отвъд използването на свободната воля. Дали краят на свободната воля ще е част от Златната Епоха на Земята, за да не можа никой да кара другите да страдат?” Първо, нека ви кажем, че цивилизациите от колективни души са на етап от еволюцията, където единодушният им изборна свободната воля е да живеят в любов, радост и хармония и да помагат на други цивилизации, които също искат да живеят по този начин. От тяхната любов към Гая и обитаващите я души преди около 80 години те спасиха живота на планетата като вляха в нея светлина и продължават да излъчват светлина, за да ви помагат в мисията ви да помогнете на хората да се събудят.

Говорейки само за себе си за момент, аз посетих няколко от тези цивилизации, някои от тях са физически същества, а други са избрали да не се въплъщават. Силата на любовта, която прониква във всички тези души и техните светове не може да се опише с вашите думи.

Да се върна на въпроса, жизнена част от живота в Златната Епоха на Земята ще бъде свободната воля, която е и дар от , и космически закон, постановен от Създателя. Рожденото право на всяка душа е употребата на нейната енергия за съ-творяване на това ,което тя желае. Не можете да заобиколите този дар и закон и не бихте и желали да го правите! Свободната воля е жизнената сила, която ви води към радостни, любящи взаимоотношения; разширено познание чрез откриване на себе си и академични проучвания; нови начинания, приключения и проучване; свежи идеи, експерименти, иновации и напредък. Свободната воля да правите каквото изберете е това, което прави всеки живот вълнуващ, пълноценен и смислен. И в Златната Епоха никой няма да иска друг да страда, а още по-малко да причинява страдание.

Според Бог, очакването на Създателя беше, че душите биха искали да използват енергията си, за да проявяват радостни опити за себе си и за другите. Обаче архангел Луцифер и някои от неговите ангелски последователи използваха свободната си воля , за да комбинират несъвместими генетични материали, за да произведат чудовища – това беше навлизането на мрака в космоса. По-късно някои силни души – „падналите ангели” на Луцифер, така бихте могли да кажете, те не се върнаха в светлината, както други – използваха свободната си воля, за да манипулират ДНК– то на по-слаби души, за да създадат болестите, стареенето, слабоумието и внедрили склонността към жестокост един към друг и към животните.

Дълго преди планетата да бъде  наречена Земя, една след друга цивилизации със силно принизена ДНК се инкарнираха там и марионетките на тъмните сили се въплътиха специално, за да пазят тези цивилизации под контрол. Негативността, която произлезе от това причини слизането на планетарното тяло на Гая от висшата пета плътност към дълбоката трета и потъна там. Да помогнат за освобождаването на планетата и нейните обитатели от игото на мрака е мисията, която доброволно поеха служителите на светлината.

Скъпи сестри и братя, знаем, че срещнахте препятствия, превъзмогнахте  трудности и имахте моменти на обезсърчаване по отношение на помагането на земните хора да достигнат този момент в ера, която няма подобна в тази вселена. Знаем, че много от вас са уморени и обезсърчени. Животът в свят на трета плътност може да е много труден при „ нормални” обстоятелства, а в рамките на почти една година „нормалното” се обърна наопаки, така да се каже. Настоящите ограничения, които  засягат животи и поминък, няма да станат „ новото нормално”, както тврдят някои власти; а с трудолюбие, изобретателност и добра воля, частните и национални икономики наистина ще се възстановят – все повече издигащите се вибрации ще са ваши силни съюзници в обрата.

По отношение на други въпроси за „пандемията”, твърдението, че покачващите се данни са поради мутацията на вируса в щам с далеч по-голяма преносимост, е безпочвено. Тестовете са направени да откриват вируси, които причиняват настинки и „сезонен” грип, други тестове регистрират само положителните резултати. Никои от тези резултати не са валидни, но всички се отчитат като случаи на ковид.

Смъртни случаи от заболявания, които нямат никаква връзка с ковид, са причислявани към ковид, за да могат данните да звучат тревожно. Загубата на любим човек във всички случаи е тъжна за семейството и приятелите, обаче смъртните случаи от ковид се оповестяват от популярните медии като трагедии, а не се говори за по-големия брой хора, които умират от глад, болести в резултат на лоши условия на живот и липса на адекватна медицинска помощ. Всички тези смъртни случаи са лични трагедии за всеки, които обича тези хора.

Хора, които са се разболели от болестта преди месеци и все още се възстановяват или са развили сериозни странични ефекти, преди това вече са имали здравословни проблеми, вероятно неосъзнати и недиагностицирани, а вирусът ги е изострил. Както споменах в предишни съобщения,  учените в извънземните специални сили силно намалиха възможностите на вируса в сравнение с формата му, с която той беше пуснат от лабораторията; по този начин вирусът не удължава или предотвратява възстановяването при хора, които не са имали физически стресови обстоятелства преди да се заразят с ковид.

Ако сте в добро здраве и имате силна имунна система, не бива да се притеснявате , ако вашият или на някой от семейството или приятелите ви работодател изисква ваксинация. Извънземните учени също така са намалили токсичността на ваксините до минимална степен; елиминирането на всички патогени – по същество самата болест, би било открито от производителите. Учените също така изтриха програмирането на наночипове в разтвора, което би поробило обществото, а съставката , която би могла да  промени ДНК-то, ще се унищожи, когато клетъчната структура на базата на въглерод стане кристална.

Въпреки новата „вълна” на ковид и друг и поредното затваряне локдаун – или може би поради това – гневът и негодуванието бързо заместват страха от вируса. Въпреки че тези чувства наистина излъчват ниски вибрации, страхът е дъното, а именно това искат тъмните сили да произведете в изобилие. Стахът отслабва имунната система и прави хората по-податливи към ковид и всички други болести; но далеч по-важно за тъмните сили е , че енергията страх е жизненоважна за самото им съществуване, а страхът, на който те разчитаха, че ще се увеличи, вместо това намалява.

Не знаем кога истината за вируса, статистиката и ваксините ще се разкрие. Тази информация ще стане известна извън Интернет, но популярните медии може да не я съобщят, докато отговорните за това власти не бъдат изправени пред съда.

Също така ние не знаем кога ще изчезне ковид. Както всичко останало, това заболяване е енергия, а колкото по-малко енергия му се дава чрез мисли и чувства, толкова по-бързо ще се провали. Моля, почувствайте се насърчени от това, което ви казахме и след това не мислете повече за коронавирус -19.

Възлюбено семейство, вие живеете в най-динамичното време, което някога е преживявала земна цивилизация, а вашата непоколебимост в светлината е безценна за това. Всички същества от светлина в тази вселена ви почитат и ви подкрепят с безусловна любов.

ЛЮБОВ и МИР

Сюзан Уорд

Всички права запазени

Превод : Tauno

Please send all questions and comments to suzy@matthewbooks.com

 

All messages from December 2003 to date are archived on www.matthewbooks.com

   Please forward the link to receptive family and friends.

 

If you would like to order any of the books, please go to Bookshop on that site.   

 

Enjoy chapters of Matthew, Tell Me about Heaven on Matthew Books YouTube channel.  

 

 

 

 

Friday, August 28, 2020

Преходни състояния в нови реалности Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

 


Част първа

Предистория

На 20-ти април 2011 г. Хаторите дадоха Планетарно послание със заглавие Преходни състояния на съзнанието, което се отнасяше до мултиизмерната природа на личните и колективните преходи. В сравнение с много предишни послания на Хаторите, това беше изобилие от проникновения и подробни указания за това как да навигираме през лично или колективно преходно състояние на съзнанието, през което преминавахме/и все още преминаваме/.

На 16-ти август тази година/2020/, около полунощ, Хаторите ме помолиха да прочета отново цялото послание, преди да си легна. Казаха, че ще дойдат по време на съня ми с повече информация.

Хаторите предават информация по много начини и всички тези начини са посредством променено състояние на съзнанието. Понякога те идваха по време на сън, но в миналото, когато правеха това,  то беше предвестник на нещо, което те смятаха за изключително важно.

В края на това съобщение ще споделя съня си с вас. Но за този сън е информирано чрез оригиналното послание на Хаторите, така че аз ви предлагам дапрочетете цялото послание преди да отидете в края на съобщението ми.

Това, което следва, е цялото нередактирано послание от 2011г.

/ Бележка на Tauno : Посланието от 2011г. можете да прочетете, като последвате линка, който следва/

Преходни състояния на съзнанието / https://tomkenyon.com/bulgarian0б/

Част втора

И да се върнем в настоящето…..

Моята комуникация с Хаторите по време на сън се случи някъде около пет сутринта. Когато сънят се разгърна, аз физически почувствах нежно, но все пак приличащо на електричество усещане в коронната си чакра и усетих въртяща се сфера от мигаща бяла светлина над главата си.

Разпознах това като нещото, което Хаторите обясняват като Сферата на всички възможности. Сферата е възможност за обмен на голямо количество информация по много ефективен начин. Сферата съдържа почти безкраен брой блестящи светлинни точки, всяка светлинна точка представлява възможен/вероятен резултат от всяка ситуация.

В този случай, Сферата беше сложна форма от лични, колективни и планетарни преходи.

Хаторите помолиха посланието от август 2020 да бъде озаглавено Преходни състояния в нови реалности, защото ние преминаваме едновременно в множество реалности.

Във Сферата при моята коронна чакра видях това, което напомня съня на Яков от Стария Завет, в който той видя англи, слизащи и качващи се по стълба от небето.

Обаче, в този образ по време на сън, всички видове съзнателни същества / не само хора/ се движеха нагоре или надолу в Сферата. Ясното ми усещане за този образ беше, че той представлява масово напускане на същества / както телесни, така и не-телесни/ от по-ниските вибрационни реалности на съществуване към по-високите реалности и едновременно, друго напусканена същества в посока надолу към по-ниските вибрационни реалности.

И след това следните думи зазвучаха чрез сънуващия ми ум : „ Вие сте магнитният привличащ собствената си съдба. Не се разколебавайте от тези, които се днижат надолу. Не се хипнотизирайте от техния страх и свиването им в по-ниските реалности. Издигнете се и полетете в горните светове”.

Знаейки настоящото състояние на нещата, намерих тези думи за много трогателни и и навременни. Това съобщение от Хаторите по време на сън е призив за присъствие. За тези от нас, които се стремят да живеят нагоре, сънят е пълен с информация и за вълнението, и за трудностите на живота в по-висшите реалности, докато мнозина около нас сякаш са наклонени към ада в движение надолу в по-нисшите изражения на човешкия дух. Последните думи от съня ми също имат огромно значение … Издигнете се и полетете в горните светове.

В разгара на разрастващата се глобална касапница около настоящата пандемия, както и ескалиращото социално напрежение, пред нас имаме безпрецедентна възможност / всъщност аз ги наричам ШВР или Шибани Възможности за Растеж/ да разперим крилете си, казано метафорично, и да полетим нагоре дори в разгара на хаоса.

Финални мисли

След като моят сън приключи, Хаторите силно ми пррепоръчаха да слушам звукова медитация Пространственото познание, която беше дадена по време на последното ми публично Хаторско усилване, озаглавено Мултивселена Multiverse , преди пандемията да затвори всички публични мероприятия.

Тази звукова медитация е мощно средство за постигане на отвореност на трансличностната същност и на нашата вродена трансцендентна същност, която не е обвързана с ограниченията на време, място и обстоятелства. По време на моята медитация след съня, Хаторите ме убедиха да фокусирам вниманието си в коронната чакра, докато си представям Сферата на всички възможности като сфера от бяла светлинанад главата си.

Ако искате да проучите по-големите дълбочини на прозренията на Хаторите за Преходните състояния, мисля че може да намерите тази медитация и за привлекателна, и за просветляваща. Можете да откриете медитацията в раздела за слушане на уебсайта / www.tomkenyon.com /, безплатна е и е само за ваше лично ползване, озаглавена е Медитация Пространствено познание Spatial Cognizance Meditation.

И накрая, Хаторите мепомолиха да спомена Звукова медитация Порталът на сърцето, която дадоха в предишното си планетарно послание. Тази медитация,според тях, е огромна помощ за тези от нас, които се стремят да се придвижат нагоре през хаотичните времена, в които живеем / и които ще настъпят след известно време/. Те предлагат точно тази медитация, защото тя има двойна цел, тъй като е средство за духовно изчистване и път за достъп до други реалности в по-висшите светове. Вие можете да я изтеглите и нея безплатно за лична употреба от раздела за слушане на сайта.

Благословии за вас, любимите ви хора и всичките ви връзки

Нека полетът ви нагоре да е щастлив и изпълнен с благодат, която не познава граници

Том Кениън

17 август 2020г.

Превод : Tauno

Всички  права запазени: ©2020 Tom Kenyon All Rights Reserved https://tomkenyon.com/
You may share this message in any format you wish so long as you do not charge for it, do not alter it in any way and include this entire copyright notice. Note: This granting of permission to post the message does not apply to sound meditations and/or songs.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturday, April 4, 2020

Звукова медитация „Порталът на сърцето” Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Звукова медитация „Порталът на сърцето”

Планетарно послание на Хаторите

чрез Том Кениън

Пандемията Covid-19 или Коронавирус е само един аспект от настоящия многостранен Хаотичен възел. Икономическата, политическата и социалната нестабилност също са аспекти на този Хаотичен възел. Друг по-малко видим аспект е разпространяването на страх, което само по себе си е вид емоционална пандемия.За съжаление, в резултат на изсичането на дъждовните гори и топенето на ледовете много видове патогени и микробни форми на живот са и ще продължат да се разпространяват в Земната околна среда.И в разгара на целия този хаос климатичните промени и изчезването на видове продължават да нарастват.Чувстваме, че даването на познание относно  Ib портала е най-практичният и полезен инструмент, който можем да ви дадем, тъй като  хората- и всички съзнателни същества – навлизат в този масивен Хаотичан възел.Ib

Тази звукова медитация „Порталът насърцето” е центрирана около физическото ви сърце, това, което древните египтяни наричаха Ib .Целта на тази медитация е двуизмерна: първо, тя активира Ib портала на физическото сърце, за да подпомогне сърцето и физическото тяло; второ, тя може да се използва за изследване на други измерения на съзнанието, както и на други реалности на съществуване – от които вие можете да получите духовна подкрепа и ценна трансцендентна информация.Ib портала ( или физическото сърце) е най-големият генератор на електромагнитни полета в тялото ви и всъщност цялото ви тяло е обгърнато и проникнато от  тези невидими електромагнитни енергийни полета.Звуковите кодове на тази медитация са акустични аналози от измеренията на светлината и са много полезни за вас.За по-голяма яснота ще разделим инструкциите си на две части.Активиране на IbПредставете си сфера, съставена от чиста бяла светлина. Представете си, че тази светеща сфера обхваща физическото ви сърце. Целта на тази сфера е да съдържа енергиите, освободени чрез звуковите кодове, в пространството на сърцето ви и в неговите нерви и мускулни нишки.Просто отпуснете фокуса на вниманието си в областта на физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да се движат спонтанно и да вибрират различни части на сърцето ви и сферата ви.Не се опитвайте да правите нищо. Звуковите кодове ще отворят фините енергийни пътища от сърцето към другите части на тялото ви. Звуковите кодове също ще повлияят на Биофотонните структури на сърцето и чрез био-резонас,  на цялото тяло.Ако изберете да работите редовно с тази медитация, ще откриете, че звуковите кодове резонират части от физическото ви сърце, а те от своя страна резонират в други части на физическото ви тяло. Целият процес  е фино енергийно почистване на физическото ви сърце и тяло, което може да бъде много полезно и задълбочено – особено след като средата ви сега е пълна с физически, както и с ментални и емоционални токсини.Повтарянето на тази медитация е ключът за усъвършенстване, чрез който можете да разпознаете кинестетичния език на междуклетъчната светлина в галактиката, която наричате ваше тяло. Ако погледнете снимки на галактики и мъглявини от космоса, знайте, че нещо много подобно живее в тялото ви, включително и невронните мрежи на мозъка ви.


Monkey Head Nebula, courtesy Hubble Telescope - Мъглявина Маймунска глава, заснета с ХъбълТъй като звуковите кодове са аналогии на духовна светлина, те „говорят” на светлината на вашето тяло. Това може да има огромен трансформиращ и лечебен потенциал, ако го позволите.Междуизмерно проучванеIb е също портал към други измерения на съзнанието и реалности на съществуване.Той може да отведе съзнанието ви и/ или финото енергийно тяло, наричано КА от древните египтяни, в тези духовни реалности. КА също е известно и като Духовен близнак или Етерен двойник, защото изглежда като вашето физическо тяло, но е съставено от енергия – не от плът и кръв. Като такова, то се движи по законите на Квантовата механика, а не на Нютоновата физика. С други думи, вашето КА не е обвързано със законите на гравитацията или ограниченията на време и пространство.За да ангажирате вашия  Ib като Междуизмерен Изследователски Кораб (МИК), вие измествате  фокуса на вниманието си към светещата сфера около физическото си сърце.След това изразявате намерение накъде бихте искали да отправите съзнанието си. Всяка реалност на съществуване, всеки духовен свят и всеки духовен майстор са на ваше разположение, ако поддържате ясно и чисто намерение.Отпуснете съзнанието си в чистата бяла светеща сфера около физическото си сърце и позволете на звуковите кодове да активират множеството портали, които продължават от сферата в други реалности на съществуване.Когато правите това,  сферата може да започне да върти като жироскоп. Червейни дупки може да се отворят и/или може изведнъж да откриете, че не осъзнавате физическото си тяло и вместо това се реете в космоса или в други измерения. Ако се придвижите чрез сферата, ще влезете във вашето КА-тяло или ще сте в чистото съзнание – без никаква форма.Този начин на работа с Ib може, както казахме по-рано, да включи дълбоки възстановителни енергии, както и трансцендентно познание – и двете неща ще се докажат като безценни за вас, когато преминавате заедно с цялата планета и човечеството през настоящия Хаотичен възел.Накрая, Ib е безценен инструмент по време на смъртта. Ако все още нямате начин да повлияете на това в какво измерение или свят да навлезете в момента на вашата смърт, този метод си струва да се изследва.Да представим този много сложен феномен в най-простите му аспекти, вибрационното качество на вашия Ib ще определи в кои измерения на съзнанието или свят/светове ще се намерите след преминаването през смъртта. Като работите с МИК, за да изследвате и взаимодействате с духовно напредналите реалности, ще изчиствате вашето Ib и така в последствие ще повлияете положително на вашия преход през смъртта.Издигане в разгара на Хаотични възлиТочно тук бихме искали да вмъкнем нашето виждане  по отношение на смисъла на живота. От духовна гледна точка, целта да бъдеш човек не е физическото оцеляване само по себе си, а е поле от възможности, което ви позволява да развиете духовно майсторство. От тази гледна точка всички вие сте посетители на това място, което наричате Земя.Погледнете какво можете от вашия опит като човешко същество, защото това е едно от  най-уникалните състояния на съществуване във  вселената. Но ние строго препоръчваме също така да погледнете в себе си, в чудесните светлинни реалности на вашето същество. Тези реалности, които живеят във вас, могат да бъдат дълбок извор на подкрепа и комфорт, когато човечеството привидно се спуска в неизвестното.Този конкретен висш път не е за всеки. Но ако сте един от тези, които се опитват да живеят над нещата, ние ви каним на този малко използван път. И нека да бъдете извисени от неуморната светлина и милост, които живеят във вас.Хаторите

19 март 2020г.

Мисли и наблюдения на ТомТази медитация е рог на изобилие от трансформационен потенциал за онези, които желаят напълно да навлязат в този уникален портал на съзнание.Древните египтяни обясняват този портал като Ib или физическо сърце. И вярват, че това е мястото на душата, както и изворът на волята. В момента на смъртта, Египтяните вярват, че сърцето на човек се претегля в духовния свят от богинята Маат, която използва перо, за да прецени дали Ib е натоварено от преживяванията на човека или е „ леко като перо”. Ако Ib е достатъчно леко,  на този човек му се дава достъп до по-висшите светове. Ако сърцето на човека е натежало от съжаленията и превратностите на живота, тогава човекът ще трябва да отиде в един от по-долните светове.Един от тайните пътища на Египетската Висша Алхимия е да се измени реалността  от изява във физическия свят към Висшия Аз или БА, което по самата си същност трансформира отрицателните житейски впечатления в свободата на неограничено съзнание, което вижда през илюзиите на физическия свят.Интересно, Тибетските будисти поддържат вярата, че сърцето е мястото на Неразрушимата капка, която е пречистената същност на всички ваши житейски опити, които имате в други реалности на съзнанието.Хаторите дадоха много ясни инструкции за медитацията, както и за причините, поради които човек може наистина да избере да работи с нея, така че аз не чувствам за необходимо да разяснявам допълнително.Обаче, работейки с тази медитация в много ситуации, мисля, че може би ще е полезно да опиша някои от феномените, които забелязах и които, вярвам, че ще бъдат изпитани от много  от вас, които напълно ще влязат в това. Пристъпвам към това, не за да препрограмирам вашето преживяване, защото наистина, както и във всички неща, всеки от вас ще има уникално преживяване.Но някои от порталите, създадени чрез тази медитация, могат да бъдат доста поразителни и променящи ума. Имайки известна представа, че е възможно  такива явления да задействат волята, мисля, че ще е полезно да се придвижите по-грациозно в полето на трансформация, когато напълно навлезете в портала Ib (т.е. физическото си сърце).ПротивопоказанияБдителност

Не слушайте тази медитация в ситуации, изискващи бдителност – дори когато сте напреднал Психонавт или Аргонавт на мисълта. Това се дължи на факта, че звуковите кодове активират Ib портала на сърцето ви( ако им позволите), което на свой ред отваря потоци от междуизмерна енергия и многоизмерна информация. В зависимост от вашето неврологично състояние в момента, тези потоци могат да бъдат леки или интензивни. Ако са интензивни, могат да бъдат силно променящи ума и да доведат до дълбоки промени във възприемането на време и място. Тези типове променени състояния могат също така да доведат до временно откъсване от времевия свят. Именно по време на тези дълбоко променени състояния на съзнанието човек може да лекува и трансформира огромни количества енергия, умствени възприятия и емоции. Обаче,  не е мъдро да навлезете в тези променени състояния на възприятие, когато например карате кола или работите с машини. Да.Епилепсия или гърчове

Ако имате епилепсия или изпитвате гърчове, силно препоръчвам да започнете да слушате записа на много тих, почти липсващ звук. Когато се почувствате удобно със звуковите кодове и метода на медитацията, описан от Хаторите, можете бавно да увеличите звука.Малко е вероятно тези звукови кодове да предизвикат припадък, но аз съм склонен да предпазвам, когато се отнася до упътване на хората в  потенциално дълбоки променени състояния на съзнанието. Единствената причина, поради която въобще повдигам темата за епилепсията, е свързана с факта, че физическото сърце е свързано с двата темпорални лоба с мозъка чрез блуждаещия нерв. Научните изследвания ясно показват, че мозъкът може да бъде дълбоко засегнат от електромагнитните полета, създадени от сърцето и от болуси  на енергия, които могат да текат от сърцето към мозъка. И отново, това вероятно няма да е проблем за никого. Но за да не сбъркаме от гледна точка на сигурността, започнете да слушате на много тих звук и след това бавно усилете звука.Физически и етерни реакцииКогато се фокусирате върху сърцето и слушате звуковите кодове, звуците ще са склонни да вибрират пространства във физическото ви сърце – ако поддържате това намерение.Нивото ви на опит с фокусирано внимание и степента на подсъзнателно разрешение да изпитате разширени състояния на съществуването ще определят колко дълбоко е първоначално преживяването ви. Но ако работите с тази медитация редовно, ще станете по-чувствителни спрямо, по-наясно с фините енергии и междуизмерните портали в сърцето си.Има два основни знака за напредък с тази медитация. Първият е възприятието, че звуковите кодове буквално вибрират различни области от физическото ви сърце и чрез биорезонанс – други части  от тялото ви. Освобождаването на тези фини енергии е много полезно и за тялото, и за ума. Като свикнете още повече с това,  чувството на резониране на сърцето и тялото  със звуковите кодове може доста да се задълбочи.Вторият знак за напредък се появява, когато сте в състояние да отпуснете фокуса на вниманието си в чистата светеща сфера, която обхваща сърцето ви и позволявате на звуковите кодове да отворят Ib портала в многоизмерните реалности, които са свързани със сърцето ви.Тук съм изкушен да опиша някои от чудните преживявания и лечение, които може да изникнат, когато навлезете в това ниво, но ще се въздържа от това. Ако се опитам да проектирам част от тази  вътрешна територия, без значение колко добри биха били намеренията ми, по невнимание бих повлиял на опита ви. Така че, ще оставя на вас да навлезете невинно в този тайнствен и огромен вътрешен свят. Така е най-добре.Произходът на тази МедитацияЗаписът за тази медитация е от запис на живо на звуково изследване, което бе фокусирано върху сърдечната чакра, дадено от Хаторите в семинар на тема Biophotonic Human. Те избраха да използват специфични звукови кодове от тази медитаация, за да активират Ib портала, защото тези звукови кодове са силно ефективни и ефикасни, що се отнася до задачата да се активира  и отвори Ib портала.Фактът, че Хаторите избраха звукова медитация, която в началото активираше сърдечната чакра, за да активират Ib портала (физическото сърце) и неговата многоизмерна природа говори за дълбоки връзки между физическото сърце и сърдечната чакра.

Електронна аномалияВ звуковата медитация се появява интересна електронна аномалия на около 10:48min. Това  е лек проблясък, който според Хаторите беше енергиен ефект, който възникна в резултат на по-висшите измерения, които оказаха влияние на електрониката. Това понякога се е случвало преди, където фините енергии по време на звукови трансмисии влияеха на електронната схема на цифровите записващи устройства. Реших да отстраня този проблясък, но когато се готвех да направя това, Хаторите се намесиха и казаха, че това е част от информацията и не бива да се маха. Затова проблясъкът беше оставен там и , колкото и странно да звучи, този малък проблясък бе част от тяхната трансмисия в този момент.За тези от вас, които имат записа на серията Biophotonic Human от семинара, звуковата медитация се намира в CD6 запис 5.Биофотониката е привлекателно и значимо поле за изследване, което е документирало и продължава да документира реалността на биологичната светлина. С други думи, нашите биологични клетки излъчват светлина, която може да се измери. Ако не сте запознати с тази научна област и бихте искали да знаете повече, предлагам ви да отидете в раздел Статии на този сайт и да откриете Biophotonic Human Class Handouts. Тук ще намерите основно описание на тази научна област, както и научни ресурси.Препоръчвам да слушате медитацията със слушалки.Цялата Хаторска трансмисия от семинара Biophotonic Human е с продължителност 11: 06 минути.След като няколкократно пусках тази медитация, реших да запиша удължена версия, която е пълната версия повторена три пъти, за да се създаде продължително звуково поле. Открих, че работата с тази медитация чрез поне три повторения ми дава най-дълбокото трансформационно преживяване. Опитах като просто натисках повторение, но простата задача да натиснеш бутона за повторение ме изваждаше от състоянието ми. Онези от вас, които искат да работят дълбоко с тази звукова медитация може да намерят разширената версия за полезна. Тя е с продължителност 33:18 минути.Важна бележка: Тази звукова медитация е на ваше разположение, безплатна, но само за лична употреба.  Медитацията е защитена чрез закона за авторското право.

Кликнете тук, за да слушате или изтеглите медитацията

The Ib Portal Sound Meditation (11:06mins), click here to listen and/or download.

The Ib Portal Sound Meditation Extended Version (33:18mins), click here to listen and/or download.

Превод:  Tauno

Всички права запазени:

©2020 Tom Kenyon   All Rights Reserved  www.tomkenyon.com

You may make copies of this written message in any format and share it with others so long as you do not alter it in any way, do not charge for it and include this entire copyright notice. This permission does not apply to the sound meditation. If you wish to let your friends and family hear the sound meditation, you can send them this email directly by clicking on the Share button below or you can send them to the Hathor section of the website—www.tomkenyon.com.text

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
на български

2012

OUR FAMILY OF THE STARS

ASHTAR

Отворено писмо до затворник

От известно време следя и активно участвам в превеждането на послания и статии, които са обект на пробуждането на света. Всеки ден научавам нещо и нещо ново ме удивява и учудва в сравнение с вчера. Но сега съм наясно, че истинска промяна не може да се прояви без нашето пряко участие.

Не съм единствената, която чувства по този начин движението за пробуждане, например Бил Брокбрадър, известен като Бил Ууд, който участваше в интервютата с Кери Касиди в Проекта Камелот и сподели информация, известна на него, свързана с истински случки в нашия физически свят, какво прави действително военната машина, той очерта много факти за много неща, в които той самият е участвал като служещ на Военноморските сили на САЩ.

Една от неговите задачи включваше изучаване на файлове, свързани с проект „ Лупа”, в който той откри, че с прилагането на изключително напреднала технология имаше опит да се създаде най-успешната тактика за анклав на хора в още по-големи неприятности, в които вече те са.

Но, Бил не спря тук. Той сподели всеки проект, който той чувстваше, че може да сподели публично. Той говореше честно, дори за лични неща, които биха намалили неговата автентичност и можеха да бъдат използвани срещу него.

Най-вече сексуалният акт с непълнолетен, поради който той беше преследван (и освободен) през 1998, а странното е, че процесът някак си беше насрочен, когато той реши да напусне военните и да започне да пробужда хората за реалното състояние на света.

Той очевидно стана неудобен за много хора. Въпреки че всичко беше зад него, изглежда, че определени хора намериха начин да възобновят процеса му и да сложат край на кампанията на Бил.

Проблемът е, че Бил е арестуван и му е попречено да извършва работата си по пробуждане и просветление на хората. Чрез неговите свидетелски показания, които реших да намеря в Интернет, да слушам, да гледам, да чета много тревожни истории, които не са известни на широката публика, но военните сили ги правят където и да се намират.

По този начин научих, че има кръг от хора, които се събуждат и които изоставят военната кариера, за да могат да говорят за нещата, през които са преминали. Тъй като ние създаваме онези неща, в които влагаме енергията си, аз моля всички вас, които се чувствате съпричастни с историята на Бил Ууд, моля, направете собствено проучване, гледайте интервютата му в ЮТуб и ако сте вдъхновени, напишете писмо на този смел мъж.

Не е важно дали ще подпишете това писмо със собственото си име или не, важно е Бил да получи знак за нашата подкрепа, въпреки че е в изолация и не може да го получи по друг начин. Ние се възхищаваме от него заради всичко, което реши да направи от името на всички нас.

Адресът е:

William Brockbrader 1046233 CO ADA County Jail

7210 Barrister Drive, Boise

Idaho 83704.USA

Пробуждането се случва, съзнанието се случва и то ще върви по пътя си с или без нас. Ние трябва да решим ще участваме ли активно в това, което се случва около нас или не. Да четеш само послания, онези, които можеш да намериш тук и в подобни сайтове, добре, това действително променя енергията, но вие трябва да проявите тази енергия. Аз правя това по мой начин. Направете същото. За по-доброто

:) Мариана Понтони